Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Bendrieji klausimai

Norint persideklaruoti gyvenamą vietą iš miesto į rajoną, reikia kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje bus Jūsų gyvenamąoji vieta.

Apie įstaigos uždarymą dėl gripo epidemijos Jūs buvote informuota elektroniniame dienyne, informacija paskelbta  internetiniame gimnazijos puslapyje. Dėl tos priežastie nebuvo teikiama vežimo paslauga. Vyr. specialistė Algė Verbiejienė.
Per sausio mėnesį  priimtus prašymus, kurie yra patenkinti išmokos į banką bus pervedamos vasario mėn. nuo 10 iki 25 d.
Kelias Nr. 3406 Šeduvos gel. st.–Vadaktai–Krekenava yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias. Šio kelio priežiūrą atlieka VĮ „Panevėžio regiono keliai“. Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtojimą, modernizavimą ir funkcionavimą organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcija atnaujina anksčiau parengtus ir rengia naujus techninius projektus tiems žvyrkeliams asfaltuoti, kuriuose vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra ne mažesnis nei 300 automobilių.

Reikia atvykti į Velžio seniūniją su savimi turėti nekilnojamojo turto registro pažymą ir asmens dokumentus, turi dalyvauti savininkas kieno nuosavybė yra, nepilnamečius deklaruoja tėvai.

Laba diena

Norint atskirti patalpas į butus reikia rengti vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą (suformuojant atskirus butus) projektą. Šiuo atveju reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Projektus rengia šią veiklą vykdantys juridiniai ir/ar fiziniai asmenys (projektuotojai).

Leidimas išduodamas per informacinę leidimų išdavimo sistemą INFOSTATYBA.

Laba diena.

Jums reikia kreiptis į Panevėžio seniūniją, Vasario 16-osios g. 27, 134 kab. Su savimi tureti namo nuosavybės dokumentus su tiksliu adresu ir asmens dokumentus.

Projektas įgyvendintas pagal Panevėžio rajono vietos plėtros strategiją. Projektą administravo Panevėžio rajono vietos veiklos grupė, - į ją reikia kreiptis dėl šios problemos. Kontaktai:

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė
J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), 35239 Panevėžys
VVG pirmininkė, projektų vadovė Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja
el. p. vilmajuodagalvyte@gmail.com

Laba diena

Dėl gyvenamos vietos deklaravimo ar išdeklaravimo pasitikslinimo asmuo turi kreiptis į seniūniją, kur paskutiniu metu buvo deklaravęs gyvenamą vietą.

LR Želdynų įstatyme nurodyta, kad už želdinių  priežiūrą, genėjimą, pašalinimą ( taip pat ir avarinės būklės medžių) yra atsakingi žemės sklypų, kuriuose auga želdiniai, savininkai, valdytojai ar naudotojai.Seniūnija yra atsakinga už savivaldybei priskirtose bei valstybinėje žemėje augančių medžių ir krūmų tvarkymą ir priežiūrą.Taigi, jei avarinės būklės medis auga nuosavybės teise priklausančiame sklype, jo pašalinimu turėtų rūpintis to sklypo savininkas. Rajono savivaldybė nėra suplanavusi lėšų privačiose valdose augančių medžių pašalinimui.

Kadangi iš pateiktos informacijos sunku nustatyti, ar norite keisti tiktai vaiko pavardę, ar (ir) duomenis gimimo įraše apie vaiko tėvą, todėl prašome atvykti į Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių arba kreiptis tel. (8 45) 58 29 93 arba el. p.: nijole.gaiziuniene@panrs.lt; zita.gasiuniene@panrs.lt.
LR Triukšmo valdymo įstatymas nurodo, kad vakaro metas yra nuo 18-22 val., nakties metas nuo 22-6 val. Vakaro metu negalima garsiai triukšmauti, o nakties metu turi būti visiškai tylu. Daugiau informacijos rasite LR Triukšmo valdymo įstatyme.

Kur kreiptis dėl kaimynų keliamo triukšmo?
Dėl kaimynų keliamo triukšmo (garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų  ir kt.), gyventojai gali kreiptis į policiją, skambindami bendruoju pagalbos tel. 112. Jei kaimynai triukšmauja nuolatos, galima raštu kreiptis į apylinkės inspektorių, prižiūrintį tos gyvenamosios vietos teritoriją.

Pakartotiniai gimimo liudijimai išduodami patiems asmenims arba jų tėvams nepriklausomai nuo asmens amžiaus. Svetimi asmenys gali išimti gimimo liudijimą tik pateikę įgaliiojimą.

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės registrų Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-294, 6.2 punkte numatyta, kad yra galimybė gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoti konsulinėse įstaigose.
Be to, pagal minėtų taisyklių 7 punktą, elektroniniu būdu deklaracijas pateikti ar užsakyti pažymas gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti elektroniniu parašu ar kitais „Elektroniniais valdžios vartai“ nurodytais būdais (svetainėje www.epaslaugos.lt pasirinkus elektroninę paslaugą bei prisijungus per bankininkystę, ar mobiliuoju el. parašu, ar su el. parašu).

Gyventojai dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo turi raštu kreiptis į savo seniūniją arba į Panevėžio rajono savivaldybės priimamąjį. Prie prašymo turėtų būti pateikta vietovės schema su nurodyta pageidaujamo įrenginio vieta. Jei prašymą pateikia ne prie numatomo įrengti greičio ribojimo kalnelio gyvenantys pareiškėjai, turi būti pridedami raštiški šalia jo gyvenančių gyventojų sutikimai. Klausimas teikiamas svarstyti Savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Komisijos nutarimai laikomi priimtais, jeigu jiems pritarė daugiau kaip pusė dalyvaujančių komisijos narių.

Vadovaujantis Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-105, Lėvens upės dešiniajame krante ties Adomavos kaimu yra numatyta poilsio gamtoje prioriteto zona – 6/2 PGž – gyvenamųjų vietovių želdynai.

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus šiemet teikia: du bankai - AB Swedbank ir AB SEB bankas.

Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai nuo kitų būsto kreditų skiriasi tuo, kad šiais kreditais pasinaudojusiems žmonėms valstybė padengia 10 arba 20 procentų kredito sumos, kai kredito gavėjai turi teisę į valstybės paramą bei priklauso toliau nurodytoms asmenų grupėms, arba 10–20 procentų kredito likučio sumos, kai kredito gavėjai nurodytoms asmenų grupėms nėra priskiriami kredito gavimo metu, bet tampa priskirtinais kredito sutarties galiojimo metu.

Šių metų naujovė – kompensacija galės būti naudojama ir kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti. Anksčiau valstybės remiamų kreditų gavėjai pradinį įnašą privalėdavo sukaupti patys.

Asmenų grupės, kurioms valstybė kompensuoja dalį būsto kredito:

Asmenų grupės apibūdinimas

Kompensacijos dydis, proc.

Buvę našlaičiai ar be tėvų globos iki 18 metų augę asmenys iki jiems sukanka 35 m.

20

Šeimos, auginančios 3 arba daugiau vaikų (įvaikių)

20

Asmenys ir šeimos, kurių šeimos nariams yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis

20

Jaunos šeimos, auginančios 1-2 vaikus, kai tėvai ne vyresni kaip 35 m. amžiaus

10

Šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs

10

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų maksimalūs dydžiai yra apibrėžti:

  • iki 53 tūkst. Eur asmeniui be šeimos;
  • iki 87 tūkst. Eur šeimai;
  • iki 35 tūkst. Eur būsto rekonstrukcijai.

Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.

Valstybės remiamo būsto kredito gavimo sąlygos.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme apibrėžti, teisę į valstybės paramą turintys asmenys, kurie atitinka kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Teisę į valstybės paramą turi tie asmenys (šeimos), kurių turimas turtas ir per paskutinius kalendorinius metus gautos grynosios pajamos neviršija minėtame įstatyme nurodytų dydžių ir kurie įsigyja pirmą tinkamą šeimai gyventi būstą, t. y. neturi ir neturėjo nuosavo būsto, turėjo nuosavą būstą daugiau kaip prieš 5 metus ir nėra pasinaudoję valstybės parama būstui įsigyti, arba turi (turėjo) būstą, kuriame vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 14 kv. m naudingojo ploto, arba turi (turėjo) daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą, nepriklausomai nuo jo ploto. Taip pat nepriklausomai nuo turimo būsto ploto galima gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Visais minėtais atvejais šeimos pajamos ir turtas neturi viršyti nustatytų dydžių:

Šeimos apibūdinimas

Pajamų riba, Eur

Turto riba, Eur

Asmens be šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

8 976

13 158

2–3 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

12 546

26 724

4–5 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

15 096

35 598

Vienam šeimos nariui tenkančios metinės pajamos ir turtas

6 asmenų ir didesnėse šeimose

2 550

8 466

Svarbiausia ir sunkiausiai apibrėžiama valstybės iš dalies kompensuojamo kredito gavimo sąlyga – atitikti kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo procesas.

Žmonės, kurie norėtų gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, pirmiausia turėtų atsakingai įvertinti savo galimybes skolintis: ar ilgalaikė paskola netaps nepakeliama našta ateityje, ar gaunamos pajamos yra pakankamai patvarios ir netekus darbo nebus sunku susirasti kitą darbą, ar nėra šiuo metu prisiimta per daug kreditinių įsipareigojimų ir pan.

Jei nusprendžiama, kad skolintis būstui yra tinkamas laikas, vertėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, įvertinti, ar jos Jums tinkamos ir pasitikrinti, ar yra išpildomi banko keliami reikalavimai būsto kredito gavėjams. Aptarus su kredituojančiu banku tinkamas kreditavimo sąlygas, reikės gauti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią teisę į valstybės paramą. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriui pateikiamas nustatytos formos prašymas, metinė turto, įskaitant pajamas deklaracija FR0001 (pildoma Valstybinėje mokesčių inspekcijoje) pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija bei kiti reikalingi prie prašymo pateikti dokumentai.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab. Pažyma, patvirtinanti teisę į valstybės paramą, arba motyvuotas atsisakymas tokią pažymą išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje užregistruojami visi pažymos išdavimui reikiami dokumentai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo ji kartu su būsto kredito paraiška turi būti pateikta kredituojančiam bankui. Toliau viskas vyksta kredituojančio banko nustatyta tvarka, o pasirašius valstybės remiamo būsto kredito sutartį, priklausanti subsidija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo programos yra pervedama į kredituojančio banko nurodytą sąskaitą. Likusi kredito dalis grąžinama kredito sutartyje nustatyta tvarka.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose leidimus prekybai  išduoda seniūnai.  Siūlome kreiptis į konkrečią seniūniją, kurios teritorijoje planuojate vykdyti prekybą.  Jeigu planuojate vykdyti prekybą visose savivaldybės teritorijos viešosiose vietose – į bet kurią seniūniją, kuri išduos  leidimą.  Seniūnijoje reikia užpildyti prašymą ir pateikti vietinės rinkliavos sumokėjimo mokamuoju pavedimu  dokumento originalą.

Pateikiame nustatytus vietinės rinkliavos dydžius:

Eil.

Nr.

Rinkliavos objektas

   Rinkliavos

dydžiai eurais

 

 

 

Dienos

Mėnesio

Metų

1.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ir priekabų ir kt. vienoje viešojoje vietoje   

1,2

5,8

           

58

2.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ir priekabų ir kt. visose seniūnijos teritorijos viešosiose vietose

1,7

8,7

87

3.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ir priekabų ir kt. visose Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose

-

12

116

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą kiekviena seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.

Informuojame, kad kai kurias funkcijas seniūnija atlieka tik tos teritorijos gyventojams, pvz., gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų išdavimas, notarinių veiksmų atlikimas ir kt.

Kadangi užklausoje nenurodyta, kokiu klausimu ketinate kreiptis į seniūniją, konkretaus atsakymo pateikti negalima. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisykles, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-22, kreiptis į seniūniją teisę Jūs turite, tačiau jei seniūnija pagal kompetenciją nebus įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų (pvz., išduoti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą), tokiu atveju Jus nukreips pagal kompetenciją į kitą seniūniją ar kitą instituciją. O tuo atveju, jei prašymas bus pateiktas raštu ir seniūnija pagal kompetenciją nebus įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo išsiųs prašymą kompetentingai institucijai (pvz., kitai seniūnijai, savivaldybei ar kt. institucijai), kartu praneš apie tai asmeniui, paaiškins jo prašymo persiuntimo priežastis.

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo reikia kreiptis į Miežiškių sen.
<< 1 2 3 4 5 >>