Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Bendrieji klausimai

Laba diena, santuoką sudaryti galima įregistruoti,pateikus prašymą, po mėnesio ir vienos dienos. Jei laukiatės vaikelio, pristačius pažymą iš gydytojo, santuoką įregistruoti galima po 2 savaičių.

Prašymą santuokai sudaryti galite pateikti bet kuriame metrikacijos skyriuje. Panevėžio rajono Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius prašymus priima kasdien nuo 8.00-12.00 val. ir nuo 12.45 -17.00 val. Penktadieniais dirbama iki 15.45 val. Prieš ateinant, prašytume paskambinti ir pasitikslinti šiais tel. 8-45 582900 ir 582993. Kovo 16 d. nuo 13 val. skyrius registruos santuokas, todėl minėtų Jūsų dokumentų priimti negalėsime. Platesnę informaciją rasite www.panrs.lt, Metrikacijos ir archyvų skyrius.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą: asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.Įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir asmenis, kurie gali būti įtraukti į šią apskaitą, nustato Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnis:  

6 straipsnis. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

1. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, įtraukiami:

1) benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;

2) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;

3) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;

4) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;

5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;

6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui − pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti asmenys į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukiami priverčiamąsias medicinos priemones teikiančios stacionarinio stebėjimo specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos prašymu.

3. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiami Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti užsieniečiai, turintys dokumentą, suteikiantį teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

4. Prašymą įtraukti asmenį į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą deklaravimo įstaiga privalo išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

5. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą negali būti įtraukti šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.

Dėl detalesnės informacijos gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais prašome kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (kontaktinius adresus ir telefonus rasite čia: http://www.panrs.lt/index.php?-1354160838).

Šeima turi turėti vaiką,  būstą galite įsigyti ir Panevėžio rajone ir mieste, nėra ribojama vieta. Kreiptis dėl pažymos į paramą būstui įsigyti, reikia į tą savivaldybę, kurios teritorijoje esate deklaravusi gyvenamąją vietą. Detalesnę informaciją galite rasti savivaldybės internetinėje svetainėje arba kreiptis į Ekonomikos ir turto valdymo skyrių, Liną Gaidytę, 314 kab., tel. 58 29 56.

Informuojame, kad Jūsų gauta pretenzija išnagrinėta kartu su vežėju B. Zaronskio firma „Zimbravos“ transportu. Vežėjo teigimu, 2018-02-25 17.30 val. autobusas maršrutu Panevėžys−Ėriškiai į reisą išvyko pavėlavęs, nes esant dideliems šalčiams užšalo autobuso durys. Kad autobusas tikrai išvyko, rodo ir kasos juostos, kuriose matosi keleiviams parduoti bilietai. Primename, kad vadovaujantis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių 57 punktu keleivis privalo įsigyti bilietą ir saugoti iki kelionės pabaigos. Todėl prašytume būti pilietiškiems ir reikalauti, kad ekipažas, sumokėjus už bilietą, jį išduotų.

Ramygalos autobusų stoties tualetas priklauso Panevėžio regiono keliams, jie juos ir uždarė.

Gyventojai, pageidaujantys, kad būtų įrengtas greičio ribojimo kalnelis, turi raštu kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją arba į seniūniją, kurioje yra gatvė. Kartu su prašymu turi būti pateikta gatvės schema, kurioje nurodyta prašomo greičio kalnelio vieta ir gretimų sklypų savininkų sutikimai. Gautas prašymas įtraukiamas į artimiausio Eismo saugumo komisijos posėdžio darbotvarkę.

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Dalyvauti namo savininkui(bendraturčiams, jei tokie yra).

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMI BŪSTO KREDITAI

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus šiemet teikia: du bankai - AB Swedbank ir AB SEB bankas.

Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai nuo kitų būsto kreditų skiriasi tuo, kad šiais kreditais pasinaudojusiems žmonėms valstybė padengia 10 arba 20 procentų kredito sumos, kai kredito gavėjai turi teisę į valstybės paramą bei priklauso toliau nurodytoms asmenų grupėms, arba 10–20 procentų kredito likučio sumos, kai kredito gavėjai nurodytoms asmenų grupėms nėra priskiriami kredito gavimo metu, bet tampa priskirtinais kredito sutarties galiojimo metu.

Šių metų naujovė – kompensacija galės būti naudojama ir kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti. Anksčiau valstybės remiamų kreditų gavėjai pradinį įnašą privalėdavo sukaupti patys.

Asmenų grupės, kurioms valstybė kompensuoja dalį būsto kredito:

Asmenų grupės apibūdinimas

Kompensacijos dydis, proc.

Buvę našlaičiai ar be tėvų globos iki 18 metų augę asmenys iki jiems sukanka 35 m.

20

Šeimos, auginančios 3 arba daugiau vaikų (įvaikių)

20

Asmenys ir šeimos, kurių šeimos nariams yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis

20

Jaunos šeimos, auginančios 1-2 vaikus, kai tėvai ne vyresni kaip 35 m. amžiaus

10

Šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs

10

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų maksimalūs dydžiai yra apibrėžti:

l iki 53 tūkst. Eur asmeniui be šeimos;

l iki 87 tūkst. Eur šeimai;

l iki 35 tūkst. Eur būsto rekonstrukcijai.

Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.

Valstybės remiamo būsto kredito gavimo sąlygos.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme apibrėžti, teisę į valstybės paramą turintys asmenys, kurie atitinka kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Teisę į valstybės paramą turi tie asmenys (šeimos), kurių turimas turtas ir per paskutinius kalendorinius metus gautos grynosios pajamos neviršija minėtame įstatyme nurodytų dydžių ir kurie įsigyja pirmą tinkamą šeimai gyventi būstą, t. y. neturi ir neturėjo nuosavo būsto, turėjo nuosavą būstą daugiau kaip prieš 5 metus ir nėra pasinaudoję valstybės parama būstui įsigyti, arba turi (turėjo) būstą, kuriame vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 14 kv. m naudingojo ploto, arba turi (turėjo) daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą, nepriklausomai nuo jo ploto. Taip pat nepriklausomai nuo turimo būsto ploto galima gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Visais minėtais atvejais šeimos pajamos ir turtas neturi viršyti nustatytų dydžių:

Šeimos apibūdinimas

Pajamų riba, Eur

Turto riba, Eur

Asmens be šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

8 976

13 158

2–3 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

12 546

26 724

4–5 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

15 096

35 598

Vienam šeimos nariui tenkančios metinės pajamos ir turtas

6 asmenų ir didesnėse šeimose

2 550

8 466

Svarbiausia ir sunkiausiai apibrėžiama valstybės iš dalies kompensuojamo kredito gavimo sąlyga – atitikti kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo procesas.

Žmonės, kurie norėtų gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, pirmiausia turėtų atsakingai įvertinti savo galimybes skolintis: ar ilgalaikė paskola netaps nepakeliama našta ateityje, ar gaunamos pajamos yra pakankamai patvarios ir netekus darbo nebus sunku susirasti kitą darbą, ar nėra šiuo metu prisiimta per daug kreditinių įsipareigojimų ir pan.

Jei nusprendžiama, kad skolintis būstui yra tinkamas laikas, vertėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, įvertinti, ar jos Jums tinkamos ir pasitikrinti, ar yra išpildomi banko keliami reikalavimai būsto kredito gavėjams. Aptarus su kredituojančiu banku tinkamas kreditavimo sąlygas, reikės gauti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią teisę į valstybės paramą. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriui pateikiamas nustatytos formos prašymas, metinė turto, įskaitant pajamas deklaracija FR0001 (pildoma Valstybinėje mokesčių inspekcijoje) pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija bei kiti reikalingi prie prašymo pateikti dokumentai.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab. Pažyma, patvirtinanti teisę į valstybės paramą, arba motyvuotas atsisakymas tokią pažymą išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje užregistruojami visi pažymos išdavimui reikiami dokumentai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo ji kartu su būsto kredito paraiška turi būti pateikta kredituojančiam bankui. Toliau viskas vyksta kredituojančio banko nustatyta tvarka, o pasirašius valstybės remiamo būsto kredito sutartį, priklausanti subsidija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo programos yra pervedama į kredituojančio banko nurodytą sąskaitą. Likusi kredito dalis grąžinama kredito sutartyje nustatyta tvarka.

 Pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už kalendorinius metus (išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija, 202 kab., deklaracijos forma FR0001).

2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (išduoda seniūnija).

3. Pažyma apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnija).

4. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (išduoda VĮ Registrų centras).

5. Asmens dokumentai ir jų kopijos.

6. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija.

7. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:

7.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;

7.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;

7.3. mirties liudijimas.

Sprendimus dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn priima Panevėžio rajono savivaldybės taryba.  Sprendimo projekto ruošimui privalo būti sutvarkyti siūlomo perimti nekilnojamojo turto dokumentai, t. y. daiktas privalo būti registruotas viešuosiuose registruose, atlikti kadastriniai matavimai, vadovaujantis teisės aktais priimtas sprendimas pasiūlymo pateikimui, jei turtas priklauso juridiniam asmeniui ir pan.

Informuojame, kad Velžyje pagal planuojamą įgyvendinti projektą „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone“ Šviesos aikštėje numatomi šie darbai, suderinti su miestelio bendruomene vykusiuose susitikimuose š. m. kovo-birželio mėn.: įrengti pėsčiųjų taką, suolelius, lauko treniruoklius, šiukšliadėžes, šviestuvus, gėlynus. Šiuo metu UAB "Atamis" rengia techninį projektą.

informuojame, kad Velžyje pagal planuojamą įgyvendinti projektą 
"Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone" 
Šviesos aikštėje numatomi šie darbai, suderinti su miestelio bendruomene 
vykusiuose susitikimuose š. m. kovo-birželio mėn.: įrengti pėsčiųjų 
taką, suolelius, lauko treniruoklius, šiukšliadėžes, šviestuvus, 
gėlynus. Šiuo metu UAB "Atamis" rengia techninį projektą.

Sodų bendrijų sklypams ir/ar pastatams yra suteikti paštiniai adresai, todėl yra kaimo, kuriame yra sodininkų bendrija, pavadinimas. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą sodų bendrijos narys sodų bendrijos sklype gali statyti sodo namą arba vienbutį gyvenamąjį namą ir jame deklaruoti gyvenamąją vietą.

Sodininkų bendrijos nariai tvarkosi pagal bendrijos patvirtintus nuostatus, deklaruojant gyvenamąją vietą Jūs esate tos seniūnijos gyventojai.

Informuojame, kad 2017 m. birželio 7 d. įregistruotas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriame yra numatytas draudimas rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes)  daugiabučių namų, komercinės ir viešosios paskirties pastatų balkonuose, terasose, galerijose, lauke arčiau kaip 20 metrų nuo daugiabučių namų, vaikų žaidimo, sporto bei poilsio aikštelėse ir arčiau kaip 20 metrų nuo šių aikštelių, visuomeninio transporto aikštelėse ir arčiau kaip 10 metrų nuo jų. Informaciją apie įstatymo projekto įtraukimą į posėdžio darbotvarkę ir svarstymą Lietuvos Respublikos Seime rasite adresu: http://www.lrs.lt/
Laba diena,
 
Skaistakalnio parkas yra Panevėžio mieste.
Panevėžio seniūnija - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos filialas.
Todėl prašome kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją.
 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, atliekanti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo viešojo administravimo subjekto funkcijas, nėra išdavusi statybos leidimų darbams Staniūnų k. Fazanų- Radvilų gatvių sankirtoje ir neturi duomenų apie tai, kas ir kokias statybas pradėjo vykdyti šioje vietoje. Staniūnų k. Fazanų-Radvilų gatvių sankirtoje nėra suformuoto žemės sklypo, t.y. čia yra laisva valstybinė žemė, todėl tam tikri statybos darbai gali būti pradėti tik gavus laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytojo (šiuo atveju - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) sutikimą raštu. Statybos darbų vykdymo teisėtumo tikrinimą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodyta, kad asmenys ir šeimos, kurie nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, privalo pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 1 d. pateikti Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją. Įstatymo 20 straipsnio 5 punkto 2 punkte numatyta, kad  socialinio būsto nuomos nutraukiama, kai deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. Atsižvelgus į tai, būtų vertinamos tiek Jūsų metinės pajamos, tiek deklaruoto turto dydis.

Kadangi duomenų apie planuojamo pirkti žemės sklypo vertę, šeimos sudėtį ir turimo turto vertę neturime, tai tiksliau pateikti informacijos negalime.

Dėl viešųjų ir privačių ineresų derinimo atsakingas juridinio skyriaus vedėjas.

Sveiki. Jei daugiabutis namas yra  įkūręs namo bendriją, gyventojai, pageidaujantys kirsti, genėti želdinius , turi  kreiptis į bendrijos pirmininką. Pirmininkas,  apklausęs namo gyventojus , teikia prašymą rajono savivaldybės administracijai dėl šalia daugiabučio augančių medžių  kirtimo ar genėjiimo.

Informuojame, kad norint pakeisti socialinio būsto langus iš medinių į plastikinius, siūlome vadovautis pasirašyta socialinio būsto nuomos sutartimi.
Savininko sutikimo nereikia, kai nepilnamečio gyvenamąją vietą deklaruoja vienas iš tėvų, savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Gyvenamosios vietos adresas turi būti tikslus ( miestelio, kaimo, gatvės pavadinimas, namo ar buto numeris).
<< 1 2 3 4 5 6 >>