Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2020-07-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-07-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo (Nr. T2-172)  document.docx
10:05:00 - 10:10:00 R. Kriščiūnienė
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (Nr. T2-173)  document.docx
10:10:00 - 10:25:00
R. Kriščiūnienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-147)  document.docx
10:25:00 - 10:28:00 R. Kriščiūnienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo (Nr. T2-145)  document.docx
10:28:00 - 10:30:00 R. Kriščiūnienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-146)  document.docx
10:30:00 - 10:32:00 R. Kriščiūnienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-166)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
10:32:00 - 10:36:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
7 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-157)  document.docx
10:36:00 - 10:39:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-171)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:39:00 - 10:41:00 V. Kanapeckienė
Priimtas
9 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2020 metais (Nr. T2-143)  document.docx
10:41:00 - 10:43:00 M. Bražėnienė
Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-144)  0_document.xlsx
 1_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 M. Bražėnienė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-153)  document.docx
10:45:00 - 10:47:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-148)  document.docx
10:47:00 - 10:49:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-156)  document.docx
10:49:00 - 10:51:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-155)  document.docx
10:51:00 - 10:53:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2021 metais (Nr. T2-154)  document.docx
10:53:00 - 10:55:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-158)  document.doc
10:55:00 - 10:57:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-159)  document.docx
10:57:00 - 10:59:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Nr. T2-163)  document.docx
10:59:00 - 11:02:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. T2-164)  document.docx
11:02:00 - 11:04:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)  document.docx
11:04:00 - 11:06:00 A. Vyšniauskienė
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-169)  document.docx
11:06:00 - 11:08:00 A. Vyšniauskienė
Priimtas
22 Dėl 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-167)  0_document.docx
 1_document.docx
11:19:00 - 11:22:00 A. K. Rimkus
Priimtas
23 Dėl pritarimo sutarčių projektams (Nr. T2-170)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. K. Rimkus
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-150)  document.docx
11:11:00 - 11:13:00 A. K. Rimkus
Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-162)  0_document.docx
 1_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 A. K. Rimkus
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-151)  document.doc
11:15:00 - 11:17:00 A. K. Rimkus
Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-152)  document.docx
11:17:00 - 11:19:00 A. K. Rimkus
Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-165)  document.docx
11:22:00 - 11:24:00 A. K. Rimkus
Priimtas
29 Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Panevėžio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-168)  document.docx
11:24:00 - 11:26:00 R. Valantinienė
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-161)  document.docx
11:26:00 - 11:28:00 S. Trečiokienė
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-160)  document.docx
11:28:00 - 11:30:00 S. Trečiokienė
Priimtas
Informacija
32 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 15511_document 11:30:00 - 11:33:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ