Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2020-02-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-29)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.xlsx
 4_document.docx
 5_document.xlsx
 6_document.docx
 7_document.xlsx
 8_document.docx
 9_document.xlsx
 10_document.docx
 11_document.xlsx
 12_document.docx
 13_document.xlsx
 14_document.docx
 15_document.xlsx
 16_document.docx
 17_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 M. Bražėnienė
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-60)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
10:08:00 - 10:12:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
3 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. T2-32)  document.docx
10:12:00 - 10:14:00 M. Bražėnienė
Priimtas
4 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui (Nr. T2-46)  document.docx
10:14:00 - 10:16:00 M. Bražėnienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-33)  document.docx
10:16:00 - 10:18:00 M. Bražėnienė
Priimtas
6 Dėl pritarimo projekto „Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav. atnaujinimas“ įgyvendinimui (Nr. T2-34)  document.docx
10:18:00 - 10:20:00 M. Bražėnienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-35)  document.docx
10:20:00 - 10:23:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-67)  document.docx
10:23:00 - 10:27:00 S. Venslavičienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-45)  document.docx
10:27:00 - 10:29:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė
Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-49)  document.docx
10:29:00 - 10:31:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6. d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-69)  document.doc
10:31:00 - 10:34:00 R. Valantinienė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-70)  document.doc
10:34:00 - 10:37:00 R. Valantinienė
Priimtas
13 Dėl Panevėžio r. Linkaučių pagrindinės mokyklos, Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ reorganizavimo (Nr. T2-50)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 A. K. Rimkus
Priimtas
14 Dėl Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo bei Panevėžio r. Raguvos gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. T2-44)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus
Priimtas
15 Dėl Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. T2-43)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
10:43:00 - 10:47:00 A. K. Rimkus
Priimtas
16 Dėl pritarimo „Erasmus+“programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-28)  document.docx
10:47:00 - 10:49:00 A. K. Rimkus
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-36)  document.docx
10:49:00 - 10:51:00 A. K. Rimkus
Priimtas
18 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr.4 prie 2016-05-02 jungtinės veiklos (partnerystės)suterties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra'' (Nr. T2-38)  document.docx
10:51:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus
Priimtas
19 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2019-2021 metų investicijų plano derinimo (Nr. T2-30)  document.docx
10:53:00 - 10:55:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-66)  document.docx
10:55:00 - 10:58:00 R. Samkus
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų pavirtinimo (Nr. T2-53)  document.docx
10:58:00 - 11:00:00 R. Samkus
Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-26)  document.doc
11:00:00 - 11:02:00 V. Kuliešienė
Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-27)  document.docx
11:02:00 - 11:04:00 A. Čiegytė
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)  document.docx
11:04:00 - 11:06:00 A. Čiegytė
Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-55)  document.docx
11:06:00 - 11:08:00 A. Čiegytė
Priimtas
26 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-57)  document.docx
11:08:00 - 11:10:00 A. Čiegytė
Priimtas
27 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-51)  document.docx
11:10:00 - 11:12:00 A. Čiegytė
Priimtas
28 Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (Nr. T2-61)  document.docx
11:12:00 - 11:14:00 A. Čiegytė
Priimtas
29 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-63)  document.docx
11:14:00 - 11:16:00 A. Čiegytė
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-47)  document.doc
11:16:00 - 11:18:00 A. Čiegytė
Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-72)  document.doc
11:18:00 - 11:20:00 A. Čiegytė
Priimtas
32 Dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros išpirkimo (Nr. T2-71)  document.docx
11:20:00 - 11:22:00 A. Čiegytė
Priimtas
33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-23)  document.doc
11:22:00 - 11:25:00 A. Čiegytė
Priimtas
34 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-59)  document.docx
11:25:00 - 11:28:00 A. Čiegytė
Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-52)  document.docx
11:28:00 - 11:30:00 V. Savickienė
Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-25)  document.docx
11:30:00 - 11:32:00 V. Savickienė
Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-37)  0_document.docx
 1_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 S. Budreikienė
Priimtas
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-24)  0_document.docx
 1_document.doc
11:34:00 - 11:36:00 Z. Bakanienė
Priimtas
39 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-56)  document.docx
11:36:00 - 11:38:00 Z. Bakanienė
Priimtas
40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-58)  document.docx
11:38:00 - 11:40:00 Z. Bakanienė
Priimtas
41 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-41)  document.doc
11:40:00 - 11:42:00 S. Trečiokienė
Priimtas
42 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-42)  document.docx
11:42:00 - 11:44:00 S. Trečiokienė
Priimtas
43 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-39)  document.docx
11:44:00 - 11:46:00 S. Trečiokienė
Priimtas
44 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-31)  document.doc
11:46:00 - 11:48:00 J. Masiokas
Priimtas
45 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)  document.docx
11:48:00 - 11:50:00 D. Dirsė
Priimtas
46 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-48)  document.doc
11:50:00 - 11:52:00 A. Pocius
Priimtas
47 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-68)  document.docx
11:52:00 - 11:54:00 A. Narbutienė, J. Januškienė, J. Kaušakys, D. Juodelienė
Priimtas
48 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-64)  document.docx
11:54:00 - 11:56:00 D. Juodelienė
Priimtas
Informacija
49 Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos ataskaita 14579_document 11:56:00 - 12:02:00 L. Mykolaitienė
Priimtas
50 Informacija apie Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse 2020 m. vasario 6 d. reikalavimą Nr. TR3-7 (5.3) „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatų vykdymo“ 12:02:00 - 12:03:00 P. Žagunis
Priimtas
51 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 14580_document 12:03:00 - 12:05:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ