Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2019-02-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-02-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-47)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.pdf
 4_document.docx
 5_document.pdf
 6_document.docx
 7_document.pdf
 8_document.docx
 9_document.pdf
 10_document.docx
 11_document.pdf
 12_document.docx
 13_document.pdf
 14_document.docx
 15_document.pdf
 16_document.docx
 17_document.pdf
10:02:00 - 10:05:00 M. Bražėnienė
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-48)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
10:05:00 - 10:11:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
3 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui (Nr. T2-20)  document.docx
10:11:00 - 10:14:00 M. Bražėnienė
Priimtas
4 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-39)  document.docx
10:14:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-42)  document.docx
10:16:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-23)  document.doc
10:18:00 - 10:20:00 S. Biveinienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-36)  document.docx
10:20:00 - 10:22:00 S. Biveinienė
Priimtas
8 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-24)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.doc
10:22:00 - 10:24:00 S. Biveinienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-41)  document.docx
10:24:00 - 10:26:00 V. Jakubonis
Priimtas
10 Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti programos patvirtinimo (Nr. T2-40)  document.docx
10:26:00 - 10:28:00 V. Jakubonis
Priimtas
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-21)  document.doc
10:28:00 - 10:32:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-46)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-45)  document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-32)  document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-34)  document.doc
10:38:00 - 10:40:00 V. Kuliešienė
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-35)  document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-33)  document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-26)  document.docx
10:44:00 - 10:46:00 V. Savickienė
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-27)  document.docx
10:46:00 - 10:48:00 V. Savickienė
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-38)  0_document.docx
 1_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 V. Savickienė
Priimtas
21 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J.B. (Nr. T2-30)  document.docx
10:50:00 - 10:52:00 V. Savickienė
Priimtas
22 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą I.P. (Nr. T2-31)  document.docx
10:52:00 - 10:54:00 V. Savickienė
Priimtas
23 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-44)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:54:00 - 10:56:00 R. Samkus
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-22)  document.doc
10:56:00 - 10:58:00 J. Masiokas
Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo (Nr. T2-25)  document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus
Priimtas
26 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA2 ir „Erasmus+“KA1 programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-19)  document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. K. Rimkus
Priimtas
27 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 3 prie 2016 m. gegužės 2 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. T2-43)  document.docx
11:02:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus
Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruommenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-29)  document.doc
11:03:00 - 11:05:00 A. Pocius
Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-37)  document.docx
11:05:00 - 11:07:00 R. Trota
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2018 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-50)  document.docx
11:07:00 - 11:14:00 A. Narbutienė, J. Januškienė, J. Kaušakys, D. Juodelienė
Priimtas
31 Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-49)  document.docx
11:14:00 - 11:16:00 D. Juodelienė
Priimtas
Informacija
32 Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2018 metais ataskaita (Nr. T2-28)  document.docx
11:16:00 - 11:18:00 R. Trota
Priimtas
33 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 12482_document 11:18:00 - 11:21:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ