Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2018-12-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-12-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-252)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
10:02:00 - 10:05:00 Š. Karalevičienė
Priimtas
2 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2019 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-249)  document.docx
10:05:00 - 10:07:00 V. Savickienė. Kviesti į posėdį G. Navickas
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2019 metais nustatymo (Nr. T2-247)  document.docx
10:07:00 - 10:09:00 V. Savickienė. Kviesti į posėdį G. Navickas
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-250)  document.docx
10:09:00 - 10:11:00 V. Savickienė. Kviesti į posėdį G. Navickas
Priimtas
5 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2019 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-246)  document.docx
10:11:00 - 10:13:00 V. Savickienė. Kviesti į posėdį J. Pagojienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-248)  document.docx
10:13:00 - 10:15:00 V. Savickienė
Priimtas
7 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Reginai Zitai Viškelienei (Nr. T2-244)  document.docx
10:15:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-236)  document.docx
10:18:00 - 10:20:00 S. Venslavičienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo (Nr. T2-251)  document.docx
10:20:00 - 10:23:00 S. Venslavičienė
Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-237)  document.docx
10:23:00 - 10:25:00 S. Venslavičienė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo ir kapinių lankymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-234)  document.docx
10:25:00 - 10:27:00 R. Vaitkūnienė
Priimtas
12 Dėl Kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-235)  document.docx
10:27:00 - 10:33:00 R. Vaitkūnienė
Priimtas
13 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-242)  document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. K. Rimkus
Priimtas
14 Dėl pritarimo Panevėžio r. Velžio gimnazijos dalyvavimui projekte pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonę „Kokybės krepšelis“ (Nr. T2-241)  document.docx
10:35:00 - 10:39:00 A. K. Rimkus
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-239)  document.doc
10:39:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus
Priimtas
16 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ (Nr. T2-243)  document.docx
10:43:00 - 10:46:00 M. Bražėnienė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-231)  document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-232)  document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-245)  document.doc
10:50:00 - 10:54:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-233)  document.docx
10:54:00 - 10:57:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-240)  document.doc
10:57:00 - 10:59:00 A. Pocius
Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-238)  0_document.pdf
 1_document.docx
10:59:00 - 11:01:00 R. Valantinienė
Priimtas
Informacija
23 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 12155_document 11:01:00 - 11:03:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ