Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2017-10-12 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-10-12 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Danutės Ropienės skyrimo į Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pareigas (Nr. T2-190)  document.docx
10:05:00 - 10:10:00 S. Venslavičienė. Kviesti į posėdį D. Ropienę
Priimtas
2 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktore Alma Simonavičiene (Nr. T2-187)  document.docx
10:10:00 - 10:15:00 S. Venslavičienė. Kviesti į posėdį A. Simonavičienę
Priimtas
3 Dėl įgaliojimo organizuoti Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus konkursą (Nr. T2-185)  document.docx
10:15:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-188)  document.docx
10:18:00 - 10:21:00 S. Venslavičienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-186)  document.doc
10:21:00 - 10:24:00 S. Venslavičienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-530 „Dėl mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-189)  document.docx
10:24:00 - 10:27:00 S. Venslavičienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-203)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
10:27:00 - 10:30:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
8 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-178)  document.docx
10:30:00 - 10:33:00 V. Jurkštienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-194)  document.docx
10:33:00 - 10:35:00 S. Biveinienė
Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ (Nr. T2-182)  document.docx
10:35:00 - 10:38:00 M. Bražėnienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-181)  document.docx
10:38:00 - 10:41:00 M. Bražėnienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programą (Nr. T2-179)  document.docx
10:41:00 - 10:44:00 M. Bražėnienė
Priimtas
13 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ (Nr. T2-202)  document.docx
10:44:00 - 10:47:00 M. Bražėnienė
Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr.T-13 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo (Nr. T2-200)  0_document.docx
 1_document.docx
10:47:00 - 10:50:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
15 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pansaal“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo inicijavimo (Nr. T2-175)  document.doc
10:50:00 - 10:53:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
16 Dėl Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-201)  0_document.docx
 1_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-198)  document.doc
10:56:00 - 10:59:00 A. K. Rimkus
Priimtas
18 Dėl dalinio rėmimo skyrimo kultūros projektams (Nr. T2-195)  document.docx
10:59:00 - 11:02:00 A. K. Rimkus
Priimtas
19 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-183)  document.doc
11:02:00 - 11:05:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-176)  document.doc
11:05:00 - 11:08:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 Dėl leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-177)  document.docx
11:08:00 - 11:11:00 A. Čiegytė
Priimtas
22 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-192)  document.doc
11:14:00 - 11:17:00 A. Čiegytė
Priimtas
23 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-199)  0_document.docx
 1_document.docx
11:17:00 - 11:20:00 A. Čiegytė
Priimtas
24 Dėl Savivaldybės parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-193)  document.doc
11:20:00 - 11:23:00 A. Čiegytė
Priimtas
25 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2018 metais (Nr. T2-191)  document.docx
11:23:00 - 11:26:00 A. Čiegytė
Priimtas
26 Dėl akcinės bendrovės "Amilina" akcijų privatizavimo (Nr. T2-180)  document.docx
11:29:00 - 11:32:00 A. Čiegytė
Priimtas
27 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-229 "Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-196)  document.docx
11:32:00 - 11:35:00 A. Čiegytė
Nepriimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-197)  0_document.docx
 1_document.doc
11:35:00 - 11:38:00 R. Valantinienė
Priimtas
29 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-184)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
11:38:00 - 11:41:00 S. Glinskis
Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-204)  document.doc
11:41:00 - 11:44:00 A. Čiegytė
Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininko teisių neperėmimo (Nr. T2-205)  document.doc
11:44:00 - 11:47:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
32 Apie daugiabučių namų renovavimą 9658_Ataskaita modernizavimo 2017-09-25 1 etapas 9659_Ataskaita modernizavimo 2017-09-25 2 etapas 9660_Ataskaita modernizavimo 2017-09-25 3 etapas 11:47:00 - 11:51:00 M. Malinauskas. Kviesti į posėdį A. Lysovą
Priimtas
33 Apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 9808_20171012_gyv_prasymai 11:51:00 - 11:55:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ