Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2017-05-04 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-05-04 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl pritarimo švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-108)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.docx
 4_document.doc
 5_document.docx
 6_document.doc
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.doc
 12_document.docx
 13_document.doc
 14_document.docx
 15_document.doc
 16_document.doc
 17_document.doc
 18_document.doc
 19_document.docx
 20_document.doc
 21_document.doc
 22_document.docx
 23_document.doc
 24_document.doc
 25_document.doc
 26_document.docx
 27_document.doc
 28_document.docx
 29_document.doc
10:05:00 - 10:20:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį: V. Pocius, V. Juozapavičiūtė-Kuprienė, A. Raišienė, R. Skrickienė, A. Sakalauskienė; Skyriaus specialistai
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-96)  document.docx
10:20:00 - 10:23:00 A. K. Rimkus
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2017–2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-102)  document.docx
10:23:00 - 10:28:00 A. K. Rimkus
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-109)  document.docx
10:28:00 - 10:38:00 S. Biveinienė. Kviečiamieji į posėdį UAB „Jostra“ atstovai
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-114)  document.docx
10:38:00 - 10:43:00 S. Biveinienė
Nepriimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-106)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.docx
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
10:43:00 - 10:48:00 M. Bražėnienė
Priimtas
7 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (Nr. T2-100)  document.docx
10:48:00 - 10:51:00 M. Bražėnienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-113)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
10:51:00 - 10:54:00 E. Lunskis
Priimtas
9 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-99)  0_document.doc
 1_document.doc
10:54:00 - 10:57:00 E. Lunskis
Priimtas
10 Dėl biudžetinių įstaigų valomų patalpų vidaus ir lauko plotų normatyvų nustatymo (Nr. T2-107)  document.docx
10:57:00 - 11:07:00 S. Venslavičienė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-110)  document.docx
11:07:00 - 11:10:00 R. Samkus
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-112)  0_document.docx
 1_document.docx
11:10:00 - 11:13:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. T2-111)  document.doc
11:13:00 - 11:16:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-97)  document.doc
11:16:00 - 11:19:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl valstybės turto pardavimo ir nurašymo (Nr. T2-95)  document.doc
11:19:00 - 11:22:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-105)  document.doc
11:22:00 - 11:25:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl pirčių paslaugų tarifo nustatymo (Nr. T2-104)  document.doc
11:25:00 - 11:28:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-103)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
11:28:00 - 11:31:00 S. Glinskis
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarakai“ pakeitimo (Nr. T2-98)  0_document.doc
 1_document.doc
11:31:00 - 11:34:00 A. Berežanskis
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-101)  document.doc
11:34:00 - 11:37:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
21 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-115)  document.doc
11:37:00 - 11:42:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
22 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 9007_gyventoju skundai 11 11:42:00 - 11:45:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ