Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2016-12-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-12-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2017 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-217)  document.docx
10:05:00 - 10:08:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiama į posėdį J. Pagojienė
Priimtas
2 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2017 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-219)  document.docx
10:08:00 - 10:11:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2017 metais nustatymo (Nr. T2-218)  document.docx
10:11:00 - 10:15:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-216)  document.docx
10:15:00 - 10:20:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-214)  document.docx
10:20:00 - 10:25:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, G. Janionienė
Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo (Nr. T2-225)  document.docx
10:25:00 - 10:28:00 A. Čiegytė. Kviečiamas į posėdį V. Virbalas
Nepriimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-231)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xls
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
10:28:00 - 10:31:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
8 Išvada dėl Panevėžio rajono savivaldybės galimybės suteikti garantiją iki 1 170 823,0 Eur už VšĮ Velžio komunalinio ūkio imamą ilgalaikę paskolą investicijų projektui finansuoti. Dėl leidimo VŠĮ Velžio komunaliniam ūkiui imti ilgalaikę paskolą ir garantijos už ją suteikimo (Nr. T2-228)  document.docx
8203_0_document
10:31:00 - 10:40:00 R. Z. Viškelienė, G. Šarkiūnienė
Priimtas
9 Dėl patalpų skyrimo (Nr. T2-230)  document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. Čiegytė
Priimtas
10 Dėl nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. T2-232)  document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. Čiegytė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-223)  document.docx
10:46:00 - 10:50:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-29 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2016 metų sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-220)  document.docx
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-229)  document.docx
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (Nr. T2-222)  document.docx
10:56:00 - 11:00:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
15 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-221)  document.docx
11:00:00 - 11:03:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė
Priimtas
16 Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-227)  document.doc
11:03:00 - 11:06:00 A. K. Rimkus
Priimtas
17 Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-226)  document.docx
11:06:00 - 11:10:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-215)  document.docx
11:10:00 - 11:13:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
19 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-224)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
 9_document.pdf
 10_document.pdf
 11_document.pdf
 12_document.pdf
 13_document.pdf
 14_document.pdf
 15_document.pdf
 16_document.pdf
11:13:00 - 11:16:00 S. Glinskis
Priimtas
Papildomi klausimai
20 Dėl priedų už kvalifikacines klases kultūros ir meno darbuotojams nustatymo (Nr. T2-233)  document.doc
11:16:00 - 11:20:00 A. K. Rimkus
Priimtas
Informacija
21 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. gruodžio 13 d. 8200_Ataskaita modernizavimo 2016-12-13 1 etapas 8201_Ataskaita modernizavimo 2016-12-13 2 etapas 11:20:00 - 11:23:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas
Priimtas
22 Informacija Apie Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą 11:23:00 - 11:28:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
23 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 8204_gyventoju skundai 11 11:28:00 - 11:31:00 P. Žagunis
Priimtas
24 Tarybos narių pareiškimas 11:31:00 - 11:33:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ