Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2016-03-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-03-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2015 metų veiklos ataskaita (Nr. T2-67)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:15:00 - 11:15:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį: Administacijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkai
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-72)  document.docx
11:15:00 - 11:35:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį: Administacijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkai
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-62)  document.docx
11:45:00 - 11:48:00 R. Samkus
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais Bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T2-70)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.docx
11:48:00 - 11:58:00 A. K. Rimkus
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus patvirtinimo 2016-2017 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-68)  document.docx
11:58:00 - 12:05:00 A. K. Rimkus
Priimtas
6 Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo kaštų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-64)  document.doc
12:05:00 - 12:08:00 A. K. Rimkus
Priimtas
7 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-60)  0_document.doc
 1_document.doc
12:08:00 - 12:11:00 A. K. Rimkus
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-65)  0_document.doc
 1_document.doc
12:11:00 - 12:14:00 A. K. Rimkus
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-63)  document.doc
12:14:00 - 12:17:00 A. Čiegytė
Priimtas
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn ir jo perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. T2-49)  document.doc
12:17:00 - 12:19:00 A. Čiegytė
Priimtas
11 Dėl nuomos sutarties (Nr. T2-51)  document.doc
12:19:00 - 12:24:00 A. Čiegytė
Nepriimtas
12 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-66)  document.docx
12:24:00 - 12:28:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-61)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
12:28:00 - 12:31:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-59)  document.docx
12:31:00 - 12:34:00 S. Venslavičienė
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-52)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.doc
12:34:00 - 12:37:00 V. Jakubonis
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-53)  document.doc
12:37:00 - 12:40:00 V. Jakubonis
Priimtas
17 Dėl pritarimo Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Palinkuvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-56)  document.docx
12:40:00 - 12:43:00 V. Jakubonis
Priimtas
18 Dėl pritarimo Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-57)  document.docx
12:43:00 - 12:46:00 V. Jakubonis
Priimtas
19 Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“ projekto „Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pažambis“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-58)  document.docx
12:46:00 - 12:49:00 V. Jakubonis
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr.T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr.T-216 „Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-50)  t2-50.docx
12:49:00 - 12:52:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-54)  document.doc
12:52:00 - 12:55:00 E. Lunskis
Priimtas
22 Dėl pritarimo sutarties projektui (Nr. T2-71)  document.doc
12:55:00 - 13:05:00 S. Biveinienė
Priimtas
23 Dėl pritarimo Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai (Nr. T2-55)  document.doc
 rb-sp-pav.pdf
 rb-sp-pav-ataskaita-20160...
 rb-sp-pav-ataskaita.-1-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-2-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-3-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-4-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-5-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-6-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-7-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-8-pr...
 rb-sp-pav-ataskaita.-11-p...
 rb-sp-pav-ataskaita.-12-p...
 atp1_1.pdf
 atp2_1.pdf
 18-priedas-geology-report...
 19-priedas-geology-report...
 rb-sp-dm-20160229_1.pdf
 rb-sp-nm-20160229_1.pdf
 rb-sp-vm-20160229_1.pdf
13:05:00 - 13:08:00 S. Glinskis, S. Biveinienė
Priimtas
24 Dėl pritarimo keturšalės sutarties projektui (Nr. T2-69)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
13:08:00 - 13:10:00 V. Visockis
Priimtas
Informacija
25 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 7147_daugiabuciu_renovavimas_20160308 13:10:00 - 13:18:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas.
Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 13:18:00 - 13:20:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ