Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2015-08-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-08-20 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Kurganavos pagrindinės mokyklos direktoriumi Eimantu Leonavičiumi (Nr. T2-173)  document.doc
14:05:00 - 14:10:00 S. Venslavičienė. Kviečiamas į posėdį E. Leonavičius.
Priimtas
2 Dėl didžiausio leistino pareigybių , finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T2-177)  document.docx
14:10:00 - 14:15:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį Bernatonių m/d, Berčiūnų, Miežiškių pagr. m-los,Paįstrio Juozo Zikaro, Smilgių, Velžio gimn., Smilgių, Velžio l/d
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-174)  document.doc
14:15:00 - 14:20:00 S. Venslavičienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo (Nr. T2-176)  document.docx
14:20:00 - 14:25:00 S. Venslavičienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-103 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo" papildymo (Nr. T2-166)  0_document.docx
 1_document.pdf
14:30:00 - 14:33:00 V. Petrauskienė
Priimtas
6 Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-168)  0_document.doc
 1_document.doc
14:33:00 - 14:36:00 V. Petrauskienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Išvada apie Kontrolės ir audito ataskaitą (Nr. T2-158)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
14:36:00 - 14:42:00 D. Juodelienė
Priimtas
8 Išvada apie Panevėžio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. T2-156)  0sprend.-del-atask-tvirt....
 1-priedas.xlsx
 2priedas.xlsx
 3-priedas.xlsx
 4-priedas.xlsx
 5-priedas.xlsx
 6-priedas.xlsx
 7-priedas.xlsx
 8-priedas.xlsx
 9-priedas.xlsx
 10-priedas.xlsx
 11-priedas-kfar2014m..pdf
6132_2014 far ATASKAITA 6133_B.I.-2014 6134_K.I.-2014 6135_KFAR 2014 6136_Rekomendacijos 2014m.
14:42:00 - 14:50:00 R. Z. Viškelienė, D. Ulianskienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-175)  0_document.docx
 1_document.xls
 2_document.xls
 3_document.xls
 4_document.xls
 5_document.xls
 6_document.xls
14:50:00 - 14:55:00 D. Ulianskienė
Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-157)  0_document.doc
 1_document.docx
14:55:00 - 14:58:00 D. Ulianskienė
Priimtas
11 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. T2-159)  document.doc
14:58:00 - 15:01:00 J. Balčienė
Priimtas
12 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-170)  document.doc
15:01:00 - 15:04:00 J. Balčienė
Priimtas
13 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-171)  document.doc
15:04:00 - 15:07:00 J. Balčienė
Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-179)  document.doc
15:07:00 - 15:13:00 J. Balčienė
Priimtas
15 Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Panevėžio rajono savivaldybės tvarkos aprašo (Nr. T2-178)  document.doc
15:13:00 - 15:16:00 J. Balčienė
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo 2015-2016 m. m.“ pakeitimo (Nr. T2-172)  document.docx
15:16:00 - 15:21:00 A. K. Rimkus
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-160)  document.doc
15:21:00 - 15:24:00 A. K. Rimkus
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-165)  document.doc
15:24:00 - 15:27:00 A. K. Rimkus
Priimtas
19 Dėl atestavimo komisijos kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams atestuoti sudarymo (Nr. T2-164)  document.doc
15:27:00 - 15:30:00 A. K. Rimkus
Priimtas
20 Dėl naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano patvirtinimo (Nr. T2-162)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
 9_document.pdf
 10_document.pdf
 11_document.pdf
 12_document.pdf
 13_document.pdf
 14_document.pdf
 15_document.pdf
 16_document.pdf
 17_document.pdf
 18_document.pdf
 19_document.pdf
 20_document.pdf
 21_document.pdf
 22_document.pdf
 23_document.pdf
 24_document.pdf
 25_document.doc
15:30:00 - 15:33:00 S. Biveinienė. Kviečiama į posėdį E. Klimavičienė.
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-169)  document.doc
15:33:00 - 15:36:00 A. Pocius
Priimtas
22 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-161)  document.doc
15:36:00 - 15:39:00 A. Pocius
Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-167)  document.docx
15:39:00 - 15:42:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
24 Dėl pritarimo 2014 - 2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui (Nr. T2-180)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.doc
 3_document.pdf
 4_document.pdf
15:42:00 - 15:52:00 E. Lunskis
Priimtas
Informacija
25 Dėl informacijos apie ikimokyklinių įstaigų plėtrą (Nr. T2-182)  0_document.doc
 1_document.doc
15:52:00 - 15:57:00 A. K. Rimkus
Priimtas
26 Dėl informacijos apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą (Nr. T2-181)  0_document.doc
 1_document.doc
15:57:00 - 16:02:00 A. K. Rimkus
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ