Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2015-06-11 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-06-11 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-152)  document.doc
10:05:00 - 10:10:00 A. Čiegytė. Kviečiamias į posėdį S. Venckus
Priimtas
2 Dėl vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų įrengimo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. T2-141)  0_document.jpg
 1_document.jpg
 2_document.jpg
 3_document.jpg
 4_document.jpg
 5_document.doc
 6_document.pdf
10:10:00 - 10:20:00 S. Glinskis. Kviečiamieji į posėdį S. Biveinienė, G. Sakalauskienė
Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl biudžetinių įstaigų Panevėžio rajono Raguvos Švento Kazimiero senelių globos namų, Gustonių socialinių paslaugų centro, Krekenavos socialinės globos namų ir Ramygalos socialinių paslaugų centro reorganizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-153)  document.doc
10:20:00 - 10:25:00 I. Kulikauskienė, A. P. Paškevičienė. Kviečiamas į posėdį G. Navickas
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-134)  0_document.docx
 1_document.xls
 2_document.xls
10:25:00 - 10:30:00 D. Ulianskienė
Priimtas
5 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-135)  document.docx
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė
Priimtas
6 Dėl nuomos sutarčių atnaujinimo (Nr. T2-120)  document.doc
10:33:00 - 10:37:00 A. Čiegytė
Priimtas
7 Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-142)  document.docx
10:37:00 - 10:40:00 A. Čiegytė
Priimtas
8 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-112)  document.doc
10:40:00 - 10:43:00 A. Čiegytė
Priimtas
9 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-113)  document.doc
10:43:00 - 10:46:00 A. Čiegytė
Priimtas
10 Dėl gyvenamojo namo įrašymo į parduodamų būstų sąrašą ir leidimo parduoti gyvenamąjį namą (Nr. T2-151)  document.doc
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės privatizavimo fondo likusių lėšų skyrimo (Nr. T2-114)  document.doc
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 Dėl koeficientų Panevėžio rajono savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo (Nr. T2-125)  document.doc
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-126)  document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2015–2016 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-147)  document.docx
10:56:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus
Priimtas
15 Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo projektui (Nr. T2-124)  document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus
Priimtas
16 Dėl geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo (Nr. T2-128)  document.doc
11:03:00 - 11:07:00 A. K. Rimkus
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 metų lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-133)  document.doc
11:07:00 - 11:10:00 A. K. Rimkus
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-136)  document.doc
11:10:00 - 11:13:00 A. K. Rimkus
Priimtas
19 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-137)  0_document.doc
 1_document.doc
11:13:00 - 11:16:00 A. K. Rimkus
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr.T-44 „ Dėl Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. T2-115)  0_document.docx
 1_document.docx
11:16:00 - 11:19:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-814 „Dėl komisijos asmens specialiųjų poreikių nustatymui sudarymo“ ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-814 „Dėl komisijos asmens specialiųjų poreikių nustatymui sudarymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. T2-117)  document.docx
11:19:00 - 11:22:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T-858 „Dėl komisijos asmens specialiųjų poreikių nustatymui nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-118)  document.docx
11:22:00 - 11:26:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
23 Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-119)  document.docx
11:26:00 - 11:29:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-140)  document.docx
11:29:00 - 11:32:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
25 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai (Nr. T2-143)  document.doc
11:32:00 - 11:35:00 A. Pocius
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-144)  document.doc
11:35:00 - 11:38:00 A. Pocius
Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-145)  document.doc
11:38:00 - 11:41:00 A. Pocius
Priimtas
28 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. T2-146)  document.doc
11:41:00 - 11:44:00 A. Pocius
Priimtas
29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. T2-122)  document.doc
11:44:00 - 11:47:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-148)  document.doc
11:47:00 - 11:50:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)  document.docx
11:50:00 - 11:53:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. T2-150)  document.docx
11:53:00 - 11:56:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-139)  document.docx
11:56:00 - 12:00:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
34 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-202 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-123)  document.docx
12:00:00 - 12:03:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
35 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMO DĖL TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. T2-121)  document.docx
12:03:00 - 12:06:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-153 "Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-154)  document.doc
12:06:00 - 12:09:00 S. Venslavičienė
Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-613 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-130)  document.doc
12:09:00 - 12:12:00 S. Venslavičienė
Priimtas
38 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-127)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
12:12:00 - 12:14:00 S. Glinskis
Priimtas
39 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo (Nr. T2-129)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
12:14:00 - 12:16:00 S. Glinskis
Priimtas
40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-116)  document.doc
12:16:00 - 12:19:00 V. Jokubonis
Priimtas
41 Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-138)  document.docx
12:19:00 - 12:22:00 R. Butėnaitė
Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-155)  document.doc
12:22:00 - 12:30:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
43 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 5785_Ataskaita modernizavimo 2015-05-28 1 etapas 5786_Ataskaita modernizavimo 2015-05-28 2 etapas 12:30:00 - 12:38:00 V. Balakauskas
Priimtas
44 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. gegužės 8 d. teikimo Nr. T-11 (2.1) „Dėl 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 pakeitimo“ 12:38:00 - 12:40:00 P. Žagunis
Priimtas
45 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. gegužės 18 d. teikimo Nr. T-12 (2.1) „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ 12:40:00 - 12:42:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ