Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2013-10-17 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-10-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-166)  document.doc
10:05:00 - 10:10:00 V. Janišienė
Priimtas
2 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-169)  document.doc
10:10:00 - 10:15:00 V. Janišienė. Kviečiamas į posėdį V. Balakauskas
Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO SENIŪNIJOMS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T2-163)  document.doc
10:15:00 - 10:25:00 V. Janišienė
Priimtas
4 DĖL ATSISAKYMO PASIIMTI TURTĄ (Nr. T2-191)  document.doc
10:25:00 - 10:32:00 V. Janišienė
Priimtas
5 DĖL VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VELŽIO KOMUNALINIAM ŪKIUI ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO (Nr. T2-187)  document.doc
10:32:00 - 10:39:00 A. Čiegytė. Kviečiamas į posėdį V. Balakauskas
Priimtas
6 DĖL GAISRINIO AUTOMOBILIO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-162)  0_document.doc
 1_document.doc
10:39:00 - 10:41:00 A. Čiegytė
Priimtas
7 DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ 2014 M. MOKESČIO DYDŽIŲ UŽ VEIKLĄ, VYKDOMĄ PAGAL VERSLO LIUDIJIMUS, NUSTATYMO (Nr. T2-186)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:41:00 - 10:44:00 A. Čiegytė
Priimtas
8 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-164)  0_document.doc
 1_document.doc
10:44:00 - 10:47:00 A. Čiegytė
Priimtas
9 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-168)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.jpg
 3_document.jpg
 4_document.jpg
 5_document.jpg
 6_document.jpg
 7_document.jpg
10:47:00 - 10:49:00 A. Čiegytė
Priimtas
10 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO (Nr. T2-180)  0_document.doc
 1_document.doc
10:49:00 - 10:51:00 A. Čiegytė
Priimtas
11 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-165)  0_document.doc
 1_document.doc
10:51:00 - 10:56:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ AUDITO ATLIKIMO (Nr. T2-172)  0_document.doc
 1_document.doc
10:56:00 - 11:01:00 A. Čiegytė. Kviečiama į posėdį R. Valantinienė
Priimtas
13 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-183)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.doc
 3_document.odt
 4_document.xls
 5_document.xlsx
 6_document.xls
 7_document.xls
 8_document.doc
11:01:00 - 11:11:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-07 SPRENDIMO NR.T-6 " DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-170)  0_document.doc
 1_document.doc
11:01:00 - 11:11:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 METŲ ATASKAITOS AUDITO ATASKAITOS IŠVADOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-173)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.doc
11:11:00 - 11:19:00 R. Z. Viškelienė
Priimtas
16 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VE (Nr. T2-175)  0_document.odt
 1_document.doc
11:19:00 - 11:22:00 V. Jakubonis
Priimtas
17 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS (Nr. T2-176)  0_document.odt
 1_document.doc
11:22:00 - 11:25:00 V. Jakubonis
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO BERNIŪNŲ KAIMO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO BERNIŪNŲ KAIMO MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS SRITĮ „ŽEMĖS (Nr. T2-177)  0_document.odt
 1_document.doc
11:25:00 - 11:28:00 V. Jakubonis
Priimtas
19 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO PUTILIŠKIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS SENIŪNIJOS PUTILIŠKIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS SR (Nr. T2-178)  0_document.odt
 1_document.doc
11:28:00 - 11:31:00 V. Jakubonis
Priimtas
20 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO SMILGIŲ SENIŪNIJOS ŠVAININKŲ TVENKINIO HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PLĖTRA IR PRITAIKYMO INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS SRITĮ „ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKA“ (Nr. T2-174)  0_document.odt
 1_document.doc
11:31:00 - 11:34:00 V. Jakubonis
Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. T2-167)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.xls
11:34:00 - 11:39:00 R. Butėnaitė
Priimtas
22 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ), FINANSUOJAMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLINIO FINANSAVIMO BEI LĖŠŲ REZERVO LĖŠOMIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-171)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
11:39:00 - 11:44:00 R. Samkus
Priimtas
23 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-179)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
 9_document.pdf
 10_document.PDF
 11_document.pdf
 12_document.pdf
 13_document.pdf
 14_document.pdf
 15_document.pdf
 16_document.pdf
 17_document.pdf
 18_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 S. Glinskis
Priimtas
24 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-181)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
 9_document.pdf
11:47:00 - 11:50:00 S. Glinskis
Priimtas
25 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-11-05 SPRENDIMO NR. T-241 IR 2010-09-09 SPRENDIMO NR. T-145 1 PUNKTO PANAIKINIMO (Nr. T2-182)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
11:50:00 - 11:53:00 S. Glinskis
Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS TVIRTINIMO (Nr. T2-184)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
11:53:00 - 11:58:00 A. K. Rimkus
Priimtas
27 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-633 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TRANSPORTO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-185)  0_document.doc
 1_document.doc
11:58:00 - 12:01:00 A. K. Rimkus
Priimtas
28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013–2014 M. M.“ PAKEITIMO (Nr. T2-190)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
12:01:00 - 12:06:00 A. K. Rimkus
Priimtas
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI (Nr. T2-188)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.xls
12:06:00 - 12:09:00 E. Lunskis
Priimtas
30 DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-189)  0_document.doc
 1_document.doc
12:09:00 - 12:12:00 E. Lunskis
Priimtas
31 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL 2013 METŲ KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS) (01 01) PRIEMONĖS ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS IR VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS“ (01 001 01 03 09), RENGIMUI (Nr. T2-192)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
12:12:00 - 12:17:00 E. Lunskis
Priimtas
Papildomi klausimai
32 DĖL ĮSIPAREIGOJIMO PROJEKTE „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA PANEVĖŽIO RAJONE (KREKENAVOJE) II ETAPAS“ (Nr. T2-193)  0_document.doc
 1_document.doc
12:17:00 - 12:22:00 R. Butėnaitė
Priimtas
Informacija
33 Informacija apie Visuomenės tarybos prie Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato kreipimosi 2554_GD1-6219 12:22:00 - 12:27:00 A. Pocius
Nepriimtas
34 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. rugsėjo 11 d. reikalavimo Nr. R-32 (2.2) 12:27:00 - 12:30:00 P. Žagunis
Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ