Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2013-05-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-05-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T2-84)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė
Priimtas
2 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-91)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.xls
 4_document.doc
 5_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė
Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T2-84)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
 3_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė
Priimtas
4 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA (Nr. T2-86)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė
Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-87)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė
Priimtas
6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO (Nr. T2-88)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-89)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
8 DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO (Nr. T2-77)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
9 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO (Nr. T2-80)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus
Priimtas
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-99)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus
Priimtas
11 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO (Nr. T2-93)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
12 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-78)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
13 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-279 "DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR KAPITALO DIDINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-79)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
14 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. T2-97)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-98)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-92)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.doc
 4_document.pdf
 5_document.PDF
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis
Priimtas
17 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-96)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
 9_document.pdf
 10_document.pdf
 11_document.pdf
 12_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis
Priimtas
18 DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO (Nr. T2-90)  0_document.pdf
 1_document.doc
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis
Priimtas
19 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-83)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė
Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. T2-81)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.xls
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė
Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-21 SPRENDIMO NR. T-24 "DĖL PRITARIMO PROJEKTO "TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO UPYTĖS KAIME, PANEVĖŽIO RAJONE, PLĖTRA" RENGIMUI PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" PAPILDYMO (Nr. T2-82)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė
Priimtas
22 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO EUGENIJAI KONTRIMIENEI (Nr. T2-94)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
23 DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-95)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
24 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-06 SPRENDIMO NR. T-83 "DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-76)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00 V. Janišienė
Priimtas
Papildomi klausimai
25 dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-100)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
26 Informacija apie kultūros centrų reorganizavimo komisijos išvadas 00:00:00 - 00:00:00 A. Pocius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ