Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Socialinė apsauga

Dėl išmokos vaikui mokėjimo 2015 m. prašymus galima pateikti nuo 2015-01-02 iki 2015-12 31 kreipiantis į seniūniją arba socialinės paramos skyrių, arba tą galima padaryti internetu adresu www.spis.lt

Сocialinė pašalpa skiriama ir išmokama  už kiekvieną praėjusį mėnesį, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo  22 str.6 p.

Socialinių pašalpų mokėjimo gavėjams terminas nustatytas  nuo mėnesio 10 d. iki mėnesio 25 d.

Socialinės paramos skyriaus specialistai aiškinosi teritorinėje darbo biržoje. Darbo biržos specialistai paaiškino, kad teritorinėje darbo biržoje registruoja visus darbingo amžiaus asmenis, nepriklausomai pagal kokį įrašą buvo atleisti iš užimamų pareigų.

Įsiregistravusi teritorinėje darbo biržoje, Jūs įgysite teisę į piniginę socialinę paramą. 

Kadangi Jūsų dukra registruota teritorinėje darbo biržoje, jai socialinė pašalpa bus skiriama. Reikia atvykti ir užpildyti prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti.

Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Registruotis iš anksto nereikia. Skyriaus ir seniūnijų darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 16.45 val.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo, 9 str. nustatyta, kad vienkartinė išmoka būstui įsigyti  arba įsikurti skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.  Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama tik Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims.    Prašymą šiai išmokai skirti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai asmuo pateikia iki jam sukaks 25 metai. Vienkartinės išmokos įsikurti apskaičiuojamos pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojančius išmokos  ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 8 str., 2 p. nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.

Kadangi Jums jau yra sukakę 24 metai, socialinė pašalpa galėtų būti skiriama tik užsiregistravus teritorinėje darbo biržoje.

Konkrečiai į   Jūsų paklausimą  atsakyti negalime. Prašome pateikti asmens duomenis: vardas, pavardė, deklaruota gyv. vieta, arba skambinti į Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių tel. (845) 58 29 98.

Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Registruotis iš anksto nereikia. Skyriaus ir seniūnijų darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 16.45 val.

Prašome kreiptis, jeigu Jūs deklaruojate gyvenamą vietą Panevėžio rajone rajone.

 

Pagal LR ATPK 183 str. atsiranda administracinė atsakomybė už triukšmą vakaro ir nakties metu gyvenamosiose patalpose.

Pagal LR triukšmo valdymo įstatymo 2 str. vakaro metas yra nuo 18 iki 22 val., o nakties - nuo 22 iki 6 val. ryto.

Šios problemos sprendimo galimybė - kreiptis  į policiją, kad surašytų pažeidėjams administracinių teisės pažeidimų protokolus.

 

Pagarbiai,
Vilma Janišienė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus vedėja
tel. (8-45) 58 29 17
vilma.janisiene@panrs.lt

Atsakydami į Jūsų paklausimą cituojame Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems gyventojams 2011-12-01 įstatymo Nr. XI- 1772  2 straipsnio 2 punktą:

"Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo,su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;      neįregistravę  santuokos ir bendrą ūkį vedantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350.0Lt), arba nedirbantys(taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), ir dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos."

Taigi,  jeigu Jūs nedirbate, mokotės, esate studentė, Jums pačiai socialinė pašalpa nepriklauso. Dėl socialinės pašalpos skyrimo turėtų kreiptis Jūsų tėvai  į deklaruotos gyvenamos vietos seniūniją, arba į savivaldybės socialinės paramos skyrių.

Smulkesnė informacija tel. 845 58 29 98

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui;

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims sudaro:

1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio – 350 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio –350.0 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio- 350.0 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.“

Jums 4 asmenims norint gauti socialinę pašalpą- Jūsų šeimos mėnesio gaunamos pajamos, įskaitant ir turimos žemės pajamas neturi viršyti 1400.0 Lt

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite tel. 8 45 582998.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003,Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353; 2012, Nr. 136-6968; 2013, Nr. 10-421) 1 str. 2 p. nustatyta, kad „ bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai  (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai)  iki 8 metų;neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai  ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių  asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350,0Lt), arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų  (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

Jums nėra 24 metų, studijuojate aukštojoje mokykloje, esate netekėjusi ir neauginate savo vaikų, tada piniginė socialinė parama  Jums vienai nepriklauso.  Kad gauti piniginę socialinę paramą visai šeimai,  reikėtų kreiptis Jūsų tėvams.  

Dėl išsamesnės informacijos siūlome kreiptis telefonu – (8 45) 58 29 98.

Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms dokumentų:

motinos asmens dokumentas, gyvenimo aprašymas, gyv. vietos deklaracijos pažyma; visų vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ar jos vaikų pavardės keitimą; mirusių vaikų mirties liudijimai, visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo staigų arba darbdavių, arba seniūnijų, o vaikų nuolat gyvenančių užsienio valstybėje - tos valstybės kompetentingos institucijos (su vertimu į lietuvių kalbą). Visų dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti.

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo (toliau –Aprašas), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-07 sprendimu  Nr. T-6,  57.8 punkte nustatyta, kad Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir nenurodo kaip įgyto naujo turto ar gautų piniginių lėšų, bei  12 mėnesių neskirti socialinės pašalpos ar nutraukti jos mokėjimą, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų mokėjimą 12 mėnesių, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo   piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip 0,5 šio turto vidutinės rinkos vertės dydžio;

Parduodant žemę, prašytume vadovautis minėtomis Aprašo nuostatomis. 

Dėl smulkesnės informacijos, teirautis tel . 84558299.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003,Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353; 2012, Nr. 136-6968; 2013, Nr. 10-421) 1 str. 2 p. nustatyta, kad „ bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai  (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai)  iki 8 metų;neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai  ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

Į bendrai gyvenančių  asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350,0Lt), arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų  (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

Jeigu Jums nėra 24 metų, studijuojate aukštojoje mokykloje, esate netekėjusi ir neauginate savo vaikų, tada piniginė socialinė parama  Jums vienai nepriklauso.  Kad gauti piniginę socialinę paramą visai šeimai,  reikėtų kreiptis Jūsų tėvams.  

      Dėl išsamesnės informacijos siūlome kreiptis telefonu – (8 45) 58 29 98.

Dokumentus dėl socialinio būsto tvarko ekonomikos ir turto valdymo skyrius ir šio skyriaus specialistai galėtų paaiškinti tvarką.

Išeitinės pašalpos savivaldybėje nėra mokamos. Jas nustatyta tvarka gali mokėti darbdavys.

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad Jūsų šeimai priklausytų nuo 2013-10-01 socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacija.
Dėl smulkesnės informacijos bei prašymo- paraiškos užpildymo piniginei socialinei paramai gauti, Jums reikėtų kreiptis į Velžio seniūniją, arba į Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, 118 kab. adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.
Su savimi turėkite gydytojų komisijos išduotą pažymą, kad likę mažiau nei 70 kalend. dienų iki gimdymo, nuomos sutartį, geriamojo vandens ir nuotekų atsiskaitymo knygelę, bei asmens dokumentus.
Esant neaiškumams skambinti tel. 8 45 582998

<< 1 2