Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Statyba ir projektavimas

Klausimai architektūros skyriui
Visų pirma reikia valdyti nuomos ir/ar nuosavybės teise žemę, kurioje buvo statiniai. Turint įrodymų, kad konkrečioje vietoje stovėjo statiniai, sodybos atstatomos (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/HzyPCrDjMZ). Formuojamas sklypas, rengiamas projektas, gaunamas leidimas statyti.

Bendru atveju taip, pastato paskirtį pakeisti galima, jei tai neprieštarauja žemės paskirčiai ir yra įregistruotas 100% pastato baigtumas. Reikės parengti pastato paskirties keitimo projektą, gauti rašytinį pritarimą, patikslinti kadastro duomenis, pakeitimus įregistruoti registrų centre. Konkrečiai būtų galima pasakyti panagrinėjus pastato ir žemės nuosavybės dokumentus.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba pritarė Savanorių g., Vyčių k. (830 m), įrašyti į planuojamų rekonstruoti 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu įgyvendinamų projektų kelių ir gatvių sąrašą. Gatvės rekonstravimo galimybė priklausys nuo Europos Sąjungos investicinių fondų lėšų dydžio.

Gyventojai, pageidaujantys, kad jų gyvenamojoje vietovėje būtų įrengtas kurios nors gatvės apšvietimas, turi pateikti prašymą savo seniūnijai arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijai. Prašymas bus nagrinėjamas atsižvelgiant į vietos bendruomenės nuomonę, į gautus kitų rajono gyvenamųjų vietovių gyventojų prašymus ir į rajono savivaldybės finansines galimybes tenkinti šiuos prašymus. Pažymime, kad priimant sprendimus pirmenybė teikiama toms gyvenvietėms, kuriose dėl LESTO vykdomų elektros tiekimo oro linijų rekonstravimo darbų yra demontuojamos atramos su savivaldybei priklausančiais gatvių švietuvais. Taip pat atsižvelgiama į gatvėse vykstančio transporto eismo intensyvumą, į technines galimybes ir į kitas svarbias aplinkybes.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“  6 priedo 1.2 p. reikalavimais, rašytinis pritarimas privalomas atliekant ypatingo ar neypatingo statinio – daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste*, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda** (Balkonų, lodžų įstiklinimas; fasado elementų keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą), išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų.

Pastaba. Jei šiame priede nurodytas statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, atitinkamas statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu, išskyrus daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties pastatų kapitalinio remonto ir statinių griovimo pagal teismų sprendimus projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais.

Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p. įpareigoja turėti statinio bendraturčių sutikimą; 8 p. kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma (Ypatingas statinys - ekspertizė atliekama naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais).

STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ – gyvenamieji pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, priskiriami ypatingų statinių kategorijai.

Todėl šiuo atveju, atliekant daugiabučio namo kapitalinį remontą kaimo vietovėje statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tačiau privalomi: statinio bendraturčių sutikimai (sutikimai šiuo atveju atitinka statybą leidžiantį dokumentą), kapitalinio remonto projektas ir projekto ekspertizės aktas (gyvenamojo namo Liepos g. 4, Dembavos k., Panevėžio r., Bendras plotas - 2990.97 kv. m).

Atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato, išskyrus I grupės nesudėtingo pastato, paprastąjį remontą mieste*(* Miestais laikomos daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės-Ramygalos m.), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda**(** Balkonų, lodžų įstiklinimas; fasado elementų keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą.)

Visais atvejais turi būti statinio bendraturčių (butų savininkų) sutikimas.

 

Klausime nurodytas kelias yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3010 Preidžiai-Maženiai-Raguva. Jo piežiūros ir remonto darbų užsakovo funkcijas vykdo VĮ "Panevėžio regiono keliai". Įmonės direktoriaus pavaduotojas V. Gendvilas pakomentavo, kad artimiausiu laiku minėto kelio asfaltavimas nenumatomas. Pagrindinė to priežastis - nepakankamas finansavimas valstybinės reikšmės kelių būklės gerinimui. Kelio žvyro danga vietomis buvo taisoma 2013-2014 m., nedidelės apimties remonto darbai numatomi ir šiemet.

Žemės sklypo paskirties keitimui yra dvi galimybės:

1) jei norima keisti viso sklypo paskirtį (jo nedalijant), reikia kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių ir pildyti prašymą Administracijos direktoriaus vardu. Žemės sklypas tuti būti kadastriškai matuotas;

2) jei žemės sklypą norima padalyti ir tuo pačiu formavimo projektu pakeisti suformuotų žemės sklypų (ar sklypo) paskirtį, reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrių. Žemės sklypas gali būti atliktas pagal preliminarius matavimus. 

Jei žemės sklypas yra miesto ar miestelio teritorijoje prašymas teikiamas savivaldybės administracijai.

Kaip informavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovai, šiuo metu yra vykdomos projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros. Kaip bus sprendžiamas įvažiavimo iš aplinkkelio į Paviešečių k. įrengimo klausimas priklausys nuo projekto sprendinių, nuo finansinių projekto įgyvendinimo galimybių. Konkrečių terminų direkcijos atstovai nenurodė.

Sodo namas tai poilsiui skirtas iki 80 kv. m. bendrojo ploto ir iki  8,5 m. aukščio pastatas, kuris priskiriamas I-os grupės nesudėtingų statinių kategorijai.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010  „Statybą leidžiantys dokumentai" 6-o priedo nuostatomis, jei statybos sklypas nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, tokiam statiniui nei statinio projektas nei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tačiau atkreiptinas dėmesys į normatyvinius atstumus nuo sklypo ribų ir inžinerinių tinklų (pvz. elektros tiekimo, ryšių linijų, susisiekimo sistemų, melioracinių sistemų išsaugojimo ir pan.) už kuriuos atsakingas pats statytojas.

Statiniai sklype projektuojami ir statomi, vadovaujantis patvirtinu detaliuoju planu. Kūdra nėra pastatas. Kūdrai iki 10 arų pločio neprivalomas projektas (jei teritorijoje nėra melioracijos įrenginių)., todėl manome, kad kūdros šlaito liniją galima keisti (jei privalomas projektas – atliekant projektą).

Žemės sklypo paskirties keitimui prašymas teikiamas administracijos direktoriaus vardu (tai padaryti galima architektūros skyriuje 244 kab.). Prie prašymo pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas bei sklypo kadastrinių matavimų bylos kopiją.

Dėl ribotų finansinių galimybių, dėl itin žemo teritorijos užstatymo lygio ir plėtros perspektyvų Pamiškės g., Šilagalio k. tiesimo ar rekonstravimo darbai artimiausiu metu nenumatomi. Patiksliname, kad Pamiškės gatvė yra Šilagalio kaime, kuris savo ruožtu priklauso ne Velžio, bet Panevėžio seniūnijai. Jei pageidaujate rasti Pamiškės gatvę internetiniuose žemėlapiuose, rekomenduojame ieškoti VĮ Registrų centro tinklapyje adresu: http://www.registrucentras.lt/adr_pub/ 

Norint deklaruoti statybos baigimą, turite kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, adresu Respublikos g. 38, Panevėžys, tel.: (8 45) 505 798 / Faks.(8 45) 505 789

Paraiškas galima buvo pateikti iki lapkričio 15 d.

Dėl "asbestinių stogų dangos keitimo" pirmiausiai  reikia kreiptis į seniūnijas,  paskui į Nacionalinę mokėjimo agentūrą Panevėžio skyrių. Visą informaciją tuo klausimu rasite adresu:  www.asbestuine.lt Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojai paraiškas rinks iki 2013 m. lapkričio 15 d. Kreiptis reikia į Anykčių g. 4, Panevėžys II a. NMA Panevėžio skyrių. Telef. pasiteirauti 8 45 50 22 69.

Namų valdoje tokiems statybos darbams leidimai ir projektai neprivalomi. Jeigu sklypas yra saugomoje teritorijoje arba patenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar juostas tada reikia rengti supaprastintą projektą.

Šiuos darbus reglamentuoja LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro įsakymas  „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“.

Žemės paskirtis turi būti komercinė.

Statant I ar II grupės nesudėtingus statinius ar įrenginius jiems nei projektas nei leidimas neprivalomi, jei teisės aktai nenustato kitaip.

Kiekvienu atveju siūlome konsultuotis.
<< 1 2