Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Statyba ir projektavimas

Klausimai architektūros skyriui

Atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato, išskyrus I grupės nesudėtingo pastato, paprastąjį remontą mieste*(* Miestais laikomos daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės-Ramygalos m.), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda**(** Balkonų, lodžų įstiklinimas; fasado elementų keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą.)

Visais atvejais turi būti statinio bendraturčių (butų savininkų) sutikimas.

 

Klausime nurodytas kelias yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3010 Preidžiai-Maženiai-Raguva. Jo piežiūros ir remonto darbų užsakovo funkcijas vykdo VĮ "Panevėžio regiono keliai". Įmonės direktoriaus pavaduotojas V. Gendvilas pakomentavo, kad artimiausiu laiku minėto kelio asfaltavimas nenumatomas. Pagrindinė to priežastis - nepakankamas finansavimas valstybinės reikšmės kelių būklės gerinimui. Kelio žvyro danga vietomis buvo taisoma 2013-2014 m., nedidelės apimties remonto darbai numatomi ir šiemet.

Žemės sklypo paskirties keitimui yra dvi galimybės:

1) jei norima keisti viso sklypo paskirtį (jo nedalijant), reikia kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių ir pildyti prašymą Administracijos direktoriaus vardu. Žemės sklypas tuti būti kadastriškai matuotas;

2) jei žemės sklypą norima padalyti ir tuo pačiu formavimo projektu pakeisti suformuotų žemės sklypų (ar sklypo) paskirtį, reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrių. Žemės sklypas gali būti atliktas pagal preliminarius matavimus. 

Jei žemės sklypas yra miesto ar miestelio teritorijoje prašymas teikiamas savivaldybės administracijai.

Kaip informavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovai, šiuo metu yra vykdomos projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros. Kaip bus sprendžiamas įvažiavimo iš aplinkkelio į Paviešečių k. įrengimo klausimas priklausys nuo projekto sprendinių, nuo finansinių projekto įgyvendinimo galimybių. Konkrečių terminų direkcijos atstovai nenurodė.

Sodo namas tai poilsiui skirtas iki 80 kv. m. bendrojo ploto ir iki  8,5 m. aukščio pastatas, kuris priskiriamas I-os grupės nesudėtingų statinių kategorijai.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010  „Statybą leidžiantys dokumentai" 6-o priedo nuostatomis, jei statybos sklypas nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, tokiam statiniui nei statinio projektas nei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tačiau atkreiptinas dėmesys į normatyvinius atstumus nuo sklypo ribų ir inžinerinių tinklų (pvz. elektros tiekimo, ryšių linijų, susisiekimo sistemų, melioracinių sistemų išsaugojimo ir pan.) už kuriuos atsakingas pats statytojas.

Statiniai sklype projektuojami ir statomi, vadovaujantis patvirtinu detaliuoju planu. Kūdra nėra pastatas. Kūdrai iki 10 arų pločio neprivalomas projektas (jei teritorijoje nėra melioracijos įrenginių)., todėl manome, kad kūdros šlaito liniją galima keisti (jei privalomas projektas – atliekant projektą).

Žemės sklypo paskirties keitimui prašymas teikiamas administracijos direktoriaus vardu (tai padaryti galima architektūros skyriuje 244 kab.). Prie prašymo pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas bei sklypo kadastrinių matavimų bylos kopiją.

Dėl ribotų finansinių galimybių, dėl itin žemo teritorijos užstatymo lygio ir plėtros perspektyvų Pamiškės g., Šilagalio k. tiesimo ar rekonstravimo darbai artimiausiu metu nenumatomi. Patiksliname, kad Pamiškės gatvė yra Šilagalio kaime, kuris savo ruožtu priklauso ne Velžio, bet Panevėžio seniūnijai. Jei pageidaujate rasti Pamiškės gatvę internetiniuose žemėlapiuose, rekomenduojame ieškoti VĮ Registrų centro tinklapyje adresu: http://www.registrucentras.lt/adr_pub/ 

Norint deklaruoti statybos baigimą, turite kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, adresu Respublikos g. 38, Panevėžys, tel.: (8 45) 505 798 / Faks.(8 45) 505 789

Paraiškas galima buvo pateikti iki lapkričio 15 d.

Dėl "asbestinių stogų dangos keitimo" pirmiausiai  reikia kreiptis į seniūnijas,  paskui į Nacionalinę mokėjimo agentūrą Panevėžio skyrių. Visą informaciją tuo klausimu rasite adresu:  www.asbestuine.lt Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojai paraiškas rinks iki 2013 m. lapkričio 15 d. Kreiptis reikia į Anykčių g. 4, Panevėžys II a. NMA Panevėžio skyrių. Telef. pasiteirauti 8 45 50 22 69.

Namų valdoje tokiems statybos darbams leidimai ir projektai neprivalomi. Jeigu sklypas yra saugomoje teritorijoje arba patenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar juostas tada reikia rengti supaprastintą projektą.

Šiuos darbus reglamentuoja LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro įsakymas  „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“.

Žemės paskirtis turi būti komercinė.

Statant I ar II grupės nesudėtingus statinius ar įrenginius jiems nei projektas nei leidimas neprivalomi, jei teisės aktai nenustato kitaip.

Kiekvienu atveju siūlome konsultuotis.
<< 1 2