Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Valstybiniai dokumentai


            Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

            Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas

            Teisės aktai, reglamentuojantys pedagogų veiklą

            Teisės aktai, reglamentuojantys vadovų veiklą

            Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

            Vaikų ir mokinių maitinimas

            Bendrieji ugdymo planai

            Dienynai

            Lietuvos higienos normos

            Neformalusis vaikų švietimas

            Kultūros pasas

            Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

            Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

            Pagalbos vaikui ir mokiniui teikimo dokumentai