Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-06-20
T-150 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-149 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-148 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Panevėžio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-147 Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-146 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją  document.docx
2019-06-20
T-145 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-144 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-143 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-06-20
T-142 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, darbdavių organizacijų ir profesinių organizacijų susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo projektui“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2019-06-20
T-141 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-06-20
T-140 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“  document.docx
2019-06-20
T-139 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2019-06-20
T-138 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-06-20
T-137 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
2019-06-20
T-135 Dėl valstybės turto nurašymo  document.doc
2019-06-20
T-134 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą  document.doc
2019-06-20
T-133 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2020 metais  document.docx
2019-06-20
T-132 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2019-06-20
T-131 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-06-20
T-130 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo  document.doc