Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-02-20
T-47 Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo  document.docx
2019-02-20
T-46 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2018 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo  document.docx
2019-02-20
T-45 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2019-02-20
T-44 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2019-02-20
T-43 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 3 prie 2016 m. gegužės 2 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  document.docx
2019-02-20
T-42 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA2 ir „Erasmus+“ KA1 programos projektų įgyvendinimui  document.docx
2019-02-20
T-41 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo  document.docx
2019-02-20
T-40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2019-02-20
T-39 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2019-02-20
T-38 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą I. P.  document.docx
2019-02-20
T-37 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J. B.  document.docx
2019-02-20
T-36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-02-20
T-35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2019-02-20
T-34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2019-02-20
T-33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2019-02-20
T-32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo  document.docx
2019-02-20
T-31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2019-02-20
T-30 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn  document.docx
2019-02-20
T-29 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo  document.docx
2019-02-20
T-28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx