Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-12-20
T-248 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-247 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo  document.docx
2018-12-20
T-246 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo  document.docx
2018-12-20
T-245 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo  document.doc
2018-12-20
T-244 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-243 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-241 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo  document.doc
2018-12-20
T-240 Dėl pritarimo Panevėžio r. Velžio gimnazijos dalyvavimui projekte pagal 2014-2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonę „Kokybės krepšelis“  document.docx
2018-12-20
T-239 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  document.docx
2018-12-20
T-238 Dėl Kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx
2018-12-20
T-237 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo ir kapinių lankymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-236 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo  document.docx
2018-12-20
T-235 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-234 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo  document.docx
2018-12-20
T-233 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Reginai Zitai Viškelienei  document.docx
2018-12-20
T-232 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-231 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2019 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo  document.docx
2018-12-20
T-230 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-12-20
T-229 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2019 metais nustatymo  document.docx
2018-12-20
T-228 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2019 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo  document.docx