Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-04-02
T-93 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įtaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-04-02
T-92 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui  document.doc
2020-04-02
T-91 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose specialiojo plano rengimo  document.docx
2020-04-02
T-90 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-04-02
T-89 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 6 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-04-02
T-88 Dėl Sporto renginių organizavimo ir dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx
2020-04-02
T-87 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo  document.docx
2020-04-02
T-86 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo  document.docx
2020-04-02
T-85 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E. K.  document.docx
2020-04-02
T-84 Dėl Pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-04-02
T-83 Dėl Savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  document.docx
2020-04-02
T-82 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-04-02
T-81 Dėl pritarimo turto panaudos sutarties projektui  document.doc
2020-04-02
T-80 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų nustatymo  document.docx
2020-04-02
T-79 Dėl turto nurašymo  document.docx
2020-04-02
T-78 Dėl turto perdavimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo  document.doc
2020-04-02
T-77 Dėl pritarimo tapti viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" dalininke  document.docx
2020-04-02
T-76 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-04-02
T-75 Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
2020-04-02
T-74 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl lėšų skyrimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx