Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-01-26
T-19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  document.doc
2017-01-26
T-18 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
2017-01-26
T-17 Dėl turto nurašymo  document.doc
2017-01-26
T-16 Dėl nepriklausomo audito atlikimo Viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje  document.docx
2017-01-26
T-15 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo  document.doc
2017-01-26
T-14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų I pusmečio viešųjų darbų programos patvirtinimo  document.docx
2017-01-26
T-13 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-211 "Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo  document.docx
2017-01-26
T-12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2017-01-26
T-11 Dėl 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo  0_document.doc
 1_document.doc
2017-01-26
T-10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  document.docx
2017-01-26
T-9 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“  document.docx
2017-01-26
T-8 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“  document.docx
2017-01-26
T-7 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbanęių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo  document.docx
2017-01-26
T-6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2017-01-26
T-5 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo  document.docx
2017-01-26
T-4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo  document.docx
2017-01-26
T-3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2017-01-26
T-2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo  document.docx
2016-12-22
T-226 Dėl priedų už suteiktas kvalifikacines klases kultūros ir meno darbuotojams nustatymo  document.doc
2016-12-22
T-225 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
 9_document.pdf
 10_document.pdf
 11_document.pdf
 12_document.pdf
 13_document.pdf
 14_document.pdf