Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-05-09
T-98 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo  document.docx
2019-05-09
T-97 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2019-05-09
T-96 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo  document.docx
2019-05-03
T-95 Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą  document.doc
2019-05-03
T-94 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą  document.doc
2019-05-03
T-93 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo  document.doc
2019-05-03
T-92 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo  document.doc
2019-04-25
T-91 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo  document.docx
2019-04-25
T-90 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo  document.docx
2019-04-25
T-89 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo  document.docx
2019-04-25
T-88 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo  document.docx
2019-04-25
T-87 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo  document.docx
2019-04-25
T-86 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo  document.docx
2019-04-25
T-85 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio atleidimo iš pareigų ir pavedimo jam eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai  document.docx
2019-04-25
T-84 Dėl Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo  document.docx
2019-04-04
T-80 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-04-04
T-79 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo  document.doc
2019-04-04
T-78 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-04-04
T-77 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“  document.docx
2019-04-04
T-76 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“  document.docx