Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-04-01
T2-95 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-03-30
T2-94 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-03-24
T2-93 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-03-24
T2-92 Dėl pritarimo tapti viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke  document.docx
2020-03-24
T2-91 Dėl pritarimo turto panaudos sutarties projektui  document.doc
2020-03-24
T2-90 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 6 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-03-24
T2-89 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-03-23
T2-87 Dėl Savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  document.docx
2020-03-23
T2-86 Dėl Pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-03-23
T2-83 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano rengimo  document.docx
2020-03-20
T2-85 Dėl turto perdavimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo  document.doc
2020-03-20
T2-80 Dėl turto nurašymo  document.docx
2020-03-20
T2-79 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.K.  document.docx
2020-03-19
T2-88 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo  document.docx
2020-03-19
T2-78 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo  document.docx
2020-03-19
T2-77 Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
2020-03-18
T2-82 Dėl Sporto renginių organizavimo ir dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-03-18
T2-76 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-03-18
T2-75 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui  0_document.doc
 1_document.pdf
2020-03-17
T2-84 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.pdf