Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-08-05
T2-184 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo  0_document.xlsx
 1_document.pdf
 2_document.docx
2020-08-04
T2-183 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-43 nutraukimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2020-08-04
T2-182 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-42 nutraukimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2020-08-04
T2-181 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-41 nutraukimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2020-08-04
T2-180 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2020-08-04
T2-179 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  document.doc
2020-08-04
T2-178 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-137 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo " pakeitimo" pakeitimo  document.docx
2020-08-03
T2-185 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-07-20
T2-177 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise  document.doc
2020-07-14
T2-176 Dėl pritarimo projekto „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą  document.docx
2020-07-14
T2-175 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę  document.docx
2020-07-02
T2-174 Dėl Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
2020-06-26
T2-173 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo  document.docx
2020-06-26
T2-172 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo  document.docx
2020-06-22
T2-171 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
2020-06-19
T2-170 Dėl pritarimo sutarčių projektams  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.doc
2020-06-19
T2-169 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-06-18
T2-168 Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Panevėžio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo  document.docx
2020-06-18
T2-167 Dėl 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-06-18
T2-166 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx