Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2017-03-29 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-03-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-69)  0_document.pdf
 1_document.doc
10:10:00 - 10:50:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkas.
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-68)  0_document.docx
 1_document.docx
10:50:00 - 11:05:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų vadovai, bendruomenių pirmininkas.
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-88)  document.docx
12:53:00 - 12:56:00 A. P. Paškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. T2-81)  document.docx
11:20:00 - 11:23:00 I. Kulikauskienė. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. T2-82)  document.docx
11:23:00 - 11:26:00 I. Kulikauskienė. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-65)  document.doc
12:17:00 - 12:20:00 I. Kulikauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2016 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-79)  0_document.pdf
 1_document.doc
11:26:00 - 11:29:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-85)  document.doc
11:29:00 - 11:32:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2016 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-80)  0_document.pdf
 1_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-84)  document.doc
11:35:00 - 11:38:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-78)  document.doc
11:38:00 - 11:41:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė, I. Janušonienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-83)  document.doc
11:41:00 - 11:44:00 E. Lunskis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-76)  0_document.doc
 1_document.pdf
11:44:00 - 11:47:00 E. Lunskis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-77)  document.doc
11:47:00 - 11:50:00 E. Lunskis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-67)  0_document.pdf
 1_document.docx
11:50:00 - 11:55:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį A. Adašiūnas.
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2017–2018 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-89)  0_document.docx
 1_document.pdf
11:55:00 - 12:00:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį A. Adašiūnas.
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. T2-63)  0_document.pdf
 1_document.docx
12:00:00 - 12:03:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį A. Adašiūnas.
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-73)  document.docx
12:03:00 - 12:06:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-71)  document.doc
12:06:00 - 12:09:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl viešo konkurso į Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo ir konkurso organizavimo (Nr. T2-75)  0_document.docx
 1_document.docx
12:12:00 - 12:17:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl pritarimo projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ įgyvendinimui pagal „Erasmus+“ programos 3 pagrindinį veiksmą (KA3) (Nr. T2-61)  document.docx
12:09:00 - 12:12:00 M. Bražėnienė. Kviečiama J.Vaitiekūnienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-66)  document.doc
12:20:00 - 12:25:00 V. Jakubonis
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo"pakeitimo (Nr. T2-70)  document.docx
12:25:00 - 12:30:00 R. Samkus
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-60)  document.doc
12:30:00 - 12:33:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T2-90)  document.doc
12:33:00 - 12:36:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-64)  document.doc
12:36:00 - 12:39:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-166 "Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-74)  0_document.pdf
 1_document.docx
12:39:00 - 12:42:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-93)  0_document.docx
 1_document.docx
12:42:00 - 12:45:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 "Dėl kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. (Nr. T2-86)  document.docx
12:45:00 - 12:48:00 G. Šarkiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Panevėžio rajono jaunimo užimtumo 2017-2019 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-87)  document.docx
12:48:00 - 12:53:00 S. Budreikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. T2-62)  document.doc
12:56:00 - 12:59:00 A. Pocius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-94)  document.docx
12:59:00 - 13:04:00 S. Venslavičienė. Kviečiama į posėdį A. Simonavičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
33 Dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. kovo 20 d. 8657_Ataskaita modernizavimo 2017-03-20 1 etapas 8658_Ataskaita modernizavimo 2017-03-20 2 etapas 13:04:00 - 13:07:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį A. Lysovas.
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 13:07:00 - 13:10:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška