Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Seniūnaitijos

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARSAKIŠKIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Sodelių seniūnaitija

Sodelių k., Puzinų k., Jujėnų k., Daukniškių k., Prūselių k., Vareikių II k.,    Barsiukų k., Baruoliškio k., Grundiškio k., Klickų k., Masiuliškių k., Uoselio k., Stumbriškio k., Mėdžiūnų k., Beržynės vs., Beržynės II k., Putauskų k., Linkiamiškio k., Padagų k., Šakupio vs., Laužų k., Lamatos vs., Ratelių k., Nevetiškio k., Natiškių k., Vidugirių k., Trakų k., Uoginių k.

Valentinas Sarapas 
2. Geležių seniūnaitija Geležių mstl., Geležių k., Mėlynių k., Tautvilų k., Mažeikiškių k., Rodūnėlės k., Naujadvario k., Pikčių k., Stukalaukio vs., Skūpų k., Daukšėnų k., Rubežiaus k., Užubalių II k., Lopinių k., Gudgalio k., Pievoniškių k., Ničiūnų k. Regina Tekorienė
3. Tiltagalių seniūnaitija Tiltagalių k., Užubalių I k., Žiliškių I k., Žiliškių II k., Akmenių k., Likiškių k., Ūsiškio vs., Aščiagalių k., Bygailių k., Bygailių glž. st., Gailių k., Galiniškio k., Patrakių k., Vareikių I k., Vareikių III k., Žvikų k., Aukštuolių k., Teitiškio vs., Breiviškių k., Butėnų k., Čivų vs., Griaužų vs., Medinų vs., Paežerio II k., Palaukių k., Pamarnakio k., Ropidų vs., Trako vs., Valinių vs., Velniakių k., Vepų k.,    Višteliškio k., Žiaunų k.  Jūratė Kamaitienė
4. Karsakiškio seniūnaitija Karsakiškio k., Startų k., Pažambės vs., Pelėdiškio k., Sukniškio k., Žambo k., Daniliškio vs., Kakūnų k., Naujikų k., Kaubariškio k., Pagiegalos k., Grikienų vs., Karsakiškio glž. st., Virsnio k. Loreta Petrulienė
5. Paliūniškio seniūnaitija Bernotų k., Pinigėlių I k. d., Tutiškių k., Paliūniškio k.,
Vilkapjūvių k., Linkės vs., Likpterių k., Klimbalės vs., Pinigėlių I k. d., Pinigėlių II k., Pamarliškių k.
Kazimieras Kubilius

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KREKENAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Krekenavos miestelio seniūnaitija Krekenavos mstl., Švenčiuliškių k., Slabados vs., Karbonkos vs., Ąžuolytės k., Dobrovolės k., Krekenavos vs., Žydelių k., Valmoniškių k., Tabolskos k.,    Leonardavo k., Slabadėlės k., Glitėnų k., Pasodėlės k., Raičionių k., Viržonų k., Vynelių k.  Ingrida Barauskienė
2. Žibartonių kaimo seniūnaitija Žibartonių k., Liubičiaus k., Baimainių k., Bartkūnų k., Ibutonių k., Mitriūnų k., Noreikių k., Pempių k., Rūtakiemio k., Vilkų k., Kurgulų k., Lipniškių k.,      Paskaisčių k., Erimaičių k., Miciūnų k., Mackonių k., Pociūnų k., Bartašiūnų k.  Aušra Vaičeliūnienė
3. Linkaučių kaimo seniūnaitija Ąžuolytės k., Radviliškių k., Linkaučių k., Norušių k., Slabados k., Padvarninkų k., Telviškių k., Miškinių k., Daugėliškio k., Palinkuvės k., Butrimonių k., Grąžčių k., Rabikių k., Lazdynėlių k., Gudžiūnėlių k., Preibės k., Dlužniavos k., Orelių k.,   Miško Palivarko k. Irena Daunoravičienė
4. Papalčių kaimo seniūnaitija Mairiškių k., Želniškių k., Papalčių k., Skaistkalnio k., Skilvionių k., Skripijos k., Stuomeniškių k., Žemantiškių k.,Vilkijos k., Slabadėlės k., Bulbinavos k.,    Linkavičių k., Simoniškių k., Dembavos k. Romas Kiltinavičius
5. Naujarodžių kaimo seniūnaitija Naujarodžių k., Rodų I k., Rodų II k., Grinkų k., Iciūnų k., Mučiūnų k., Čiūrų k., Užliaušių k., Šambalionių k., Biručių k., Šakalynės k., Varyklų vs., Margionių k., Krivulių k., Petriškių k., Baibokėlių k., Laužupio k., Skruzdėlynės k. Evaldas Čiūras 
6. Šventupių kaimo seniūnaitija Šventupių k., Pabiržių k.,Ūdrų k., Garšvų k., Bernatonių vs., Stirninės k., Šilų k., Bobiniškių k., Juragių k., Vėjalaukio k., Baibokų k., Anapolio vs., Bokštų k.,    Naujųjų Vadaktų k., Vadaktų k., Ustronės k. Neišrinktas
7. Burvelių kaimo seniūnaitija Burvelių k., Kazokų k., Daniliškio k., Barinės k., Grigalių k., Pilipuščių vs., Akmenytės k. Dainius Ramonas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Miežiškių seniūnaitija Miežiškių mstl., Bajoriškių I k., Bajoriškėlių k., Bukaltiškių k., Dvarininkų k., Kunciagalio k., Kulbagalio k., Miškinių k., Nainiškių k., Pučekų k., Nikolajevkos k., Steponiškio vs., Sutkūnų k., Šiurpių vs., Tautkūnų k., Trakininkų k.  Jolanta Smetonienė
2. Nevėžio seniūnaitija Nevėžio k., Adomavos vs., Bajoriškių II k., Birentiškio vs., Budrionių k., Eigirdų k., Girelės k., Gitėnų k., Gristupio vs., Jočiūnų k., Kerblonių k., Limeikių k., Marijamboro k., Narbutų k., Nibragalio k., Noriškių k., Pavašuokių I k., Patrakių k., Pajuosčio k., Raguvėlės k., Simuliškio vs., Stipruolių k., Trumpragio k., Tumagalio k., Užuprūdžių k., Vaideginės k. Dainius Eigirdas
3. Trakiškio seniūnaitija Trakiškio k., Batrakų k., Biliūnų k., Girelės vs., Garšvynų vs., Kaimiškio k., Karšinaukos k., Kulbių k., Kuzmiškio k., Martyniškių k., Margučių k., Mieliškių vs., Novogrudkos k., Pagojo k., Plakiškių vs., Taruškų vs., Tekoriškio k., Venslaviškių k.  Sigita Morkūnienė
4. Jasvilonių seniūnaitija Jasvilonių k., Barsiukynės k., Kavoliškio k., Liudvinavos k., Pagaidžiupių k., Pavašuokių II k., Pakarpinės vs., Pakryžių k., Pakapės k., Pašilių k., Purkonių k., Raguvėlės glž st., Surviliškio k., Tatiškio k., Užusienių k., Vainiškių k., Žariškių k.  Marija Morkūnienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Berčiūnų seniūnaitija Berčiūnų k., Degionių k., Lakštingalų k., Paalkupio vs. Marijona Povilonienė
2. Gustonių seniūnaitija Gustonių k., Mazgaigalio k., Algirdiškio k. Žydrūnė Šuminskienė
3. Liberiškio seniūnaitija Liberiškio k., Algirdavos k., Narutiškio k.,
Kurmėnų k., Pakalniškių k., Jutkonių k., Paliesės k., Prievačkos k.
Aurelija Bankauskienė
4. Naudvario seniūnaitija Naudvario k., Pažibų k., Labininkų k.,
Bučių k., Strolionių k., Pranionių k., Sidziūnų k.
 Irena Andrulienė
5. Naujamiesčio seniūnaitija Naujamiesčio mstl., Ragainės k.,
Naujamiesčio k., Sargėnų k., Puškonių k., Nociagalos k., Pamargės vs., Dailidiškio k., Kalnelio k., Nevėžninkų k., Kiemėnų k., Trakiškių k., Vilkelių k.
 Sailius Valčiukas
6. Mickiemės seniūnaitija Drąseikių k., Mickiemės k., Puorių k.,
Vadaktėlių k., Vaskonių k., Povilauskų k., Murmulių k., Ūdrų k., Verpėjų k., Baibokėlių k., Jaciniškio vs., Mariezų k., Marusynės k., Biručių k.
 Rolandas Kiškis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PANEVĖŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Daukniūnų seniūnaitija Ažagų k., Dragonių k., Liepinių k., Pazūkų k., Užubalio k., Stačiūnų k., Šauklių k., Alinavos k., Tartališkio vs., Spirakių k., Linonių k., Vilkiškio k., Abazelio vs., Daukniūnų k., Rudikėlių vs., Auriliškių k., Berčiūnų k., Eimuliškio k., Kapinės k., Rudikių vs., Grikpėdžių k.  Reda Matuzevičienė
2. Bernatonių seniūnaitija Bernatonių k., Klevečkynės k., Vynupės k., Pažalvaičių k., Rėklių k., Bliūdžių k., Trako k., Katkų k., Plukių k., Kiūčių k., Viktorinės vs. Vaidas Virbalas
3. Piniavos seniūnaitija Piniavos k., Senamiesčio k., Girelės k., Skynimų k., Ūtos k., Maksvytiškių k., Tičkūnų k. Virgilijus Kiaušas
4. Vaivadų seniūnaitija Vaivadų k., Bobkalnio k., Katininės k., Paežerio I k., Samanynės k., Vabalų k.  Rimantas Januškevičius
5. Berniūnų seniūnaitija Berniūnų k., Varpučių k., Paviešečių k., Nausodės k., Papušių k., Smiltynės vs., Maletiškio vs., Navaršonių k.  Sigitas Ulianskas
6. Molainių seniūnaitija Molainių k., Pamolainių k.  Laura Mackevičienė
7. Pažagienių seniūnaitija Pažagienių k., Lepšių k., Stetiškių k. Miglė Ramonienė
8. Šilagalio seniūnaitija Šilagalio k. Jonas Adomavičius

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAĮSTRIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Skaistgirių Aukštatrakio k., Daukniškių k., Dičiūnų k., Dikonėlių k., Dikonių k., Dubiagirio k., Dvareliškių vs., Gailiūnų k., Gasparėlių k., Gasparų k., Jackonių k., Jadvinavos k., Janališkių k., Kupstų k., Laukagalio vs., Mantvydų k., Medikonių k., Pakuodžiupėlių k., Pakuodžiupių k.,      Palėvenio vs., Pamiškės k., Pišios Palivarko vs., Skaistgirių k., Šeškų k., Šiaudinės k., Teberešiškių k., Varakiškių k., Voverinės k., Žaliapurvių k. Jurgita Danusaitė
2. Pragarėlės Adomavos k., Birželių k., Mileškūnų k., Naujalaukio vs., Niurkonių k., Pakaušių k., Pragarėlės k., Senalaukio vs., Senlaukio vs., Šakiškių k., Šerpliškių k., Vanagiškių k. Vytautas Dūda
3. Puodžiūnų Akmenytės k., Banionių k., Didžiosios Vilkaluvkos k., Kerbušių k., Kliuokmaniškio k., Lieknelio k., Mickeliūnų k., Mikališkio vs., Mitkų k., Petruliškio k., Preibių k., Puodžiūnėlių k., Puodžiūnų k., Pūkelių k.,      Pūkių k., Sabonėlių k., Senkeliškio k. Erika Krūmienė 
4. Paįstrio Abukauskinės k., Adolfavos k., Antanavos k., Apidėmės k., Baroniškių k., Dūdorynės k., Gegužinės k., Glazaniškių k., Įstricos k., Juodlieknio k., Jutiškių k., Kareiviškių k., Kašiaburio k., Kaukiškių vs., Kriaučiūnų k., Kurapkynės k., Lauryniškio vs., Margių k., Medinių vs., Mitabynės k., Naujasodžio vs., Paįstrio k., Paįstrio kalno vs., Paliukų k., Petrauskynės k., Sendvario vs., Sitenių vs., Stalilioninės k., Stanionių k., Šilelės vs. Genovaitė Glušokienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAGUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Užunevėžių kaimo seniūnaitija Užunevėžių k., Vėjeliškių k., Praščiūnų k., Vilkonių k.  Tomas Danila
2. Raguvos miestelio
seniūnaitija
Raguvos mstl., Taurinės k., Raguvos vs. Liubovė Kepalinskienė
3. Šilų miestelio seniūnaitija Šilų mstl., Sodeliškių k., Kieliugalos k., Kartanų k., Kunigiškių k., Užubalių k., Dudelėnų k., Briežvalkio k., Laukagalėlių k., Laužavietės k., Lukšių vs., Pramislavos k., Ragelkos k., Bauriškio k., Pupeliškių k., Justinavos k.,     Šilagalio k., Šiekštinių vs.  Regina Turulienė
4 Fermos kaimo seniūnaitija Fermos k., Kritižio k., Putiliškių k., Padambės k., Kučkų k., Pakritižio k.,     Vėžiškių k., Paliepių k.  Valdas Vaičiulis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAMYGALOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Aukštadvario seniūnaitija Aukštadvario vs., Aukštadvario k., Butkiškių k., Daukšynės k., Gabulų k.,     Gintautų k., Glebauskų k., Jovaišų k., Jutkiškio k., Naujasodės k., Vaidilų k. Aldona Žukienė
2. Barklainių seniūnaitija Barklainių I k., Černiauskynės vs., Girsteikių vs., Joskildų k., Karvelių k.,      Lapkalnio k., Liubartų k., Pamplių k., Praperšos k., Rimaisų k., Užkalnių k.,    Žudžių k., Žumbrickių k.  Mykolas Želnys
3. Daniūnų seniūnaitija Bartkūnų k., Daniūnų k., Debikonių k., Giedraitinės k., Gudelių II k., Išlaužų k., Juodžių k., Kuršių k., Linažiedžių k., Padembių k., Pakščių k., Pavilonių k.,     Pociūnų k., Rainaičių k., Stebėkių II k., Užuraiščių k., Žižmių k., Žižmelių k.,  Žižmintų k. Violeta Karitonienė
4. Garuckų seniūnaitija Daubarų k., Džiugailių k., Gruzdiškio k., Garuckų k., Kunigiškių k., Masiokų k., Mėtitinių vs., Miškinių vs., Naujadvario k., Nendrytės vs., Pamiškių k., Sokelių k., Šambalioniškio vs., Šlekių k. Vladas Kraujelis
5. Pašilių seniūnaitija Apušoto vs., Girelės vs., Gudelių I k., Gudeliukų k., Juodikonių k., Juškaičių k., Kraujelių k., Paežerio vs., Pašilių II k., Raukštonių k.  Rimas Selvenis
6. Ramygalos seniūnaitija Ramygalos m. Salvina Kievinienė
7. Uliūnų seniūnaitija Barklainių II k., Dumlaukių k., Dūdonių k., Kalnelių k., Kučių k., Papojo k.,       Pašilių I k., Šatrėnų k., Šilaičių k., Uliūnų k.  Virginijus Tarulis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SMILGIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Smilgių seniūnaitija Smilgių mstl.; Žvalgų k., Kiaužerių k., Matarakų k., Šarkinės vs.,   Paskirtinio k., Utėnų k., Pelenės k., Smilgių vs.  Ineta Tumienė
2. Perekšlių seniūnaitija Perekšlių k., Giniūnų k., Kūrio k., Davongalio k. Romualdas Širvinskas
3. Sujetų seniūnaitija Sujetų k., Gilbonių k., Ledakupio k., Pažvėrinių k., Savitiškio vs., Pavinkšnių k., Naurašilių k., Sinkonių k., Aukštakiškio k., Puziniškio k., Rimiškių k., Valiliškių k., Samališkių vs. Sandra Bručienė
4. Švaininkų seniūnaitija Švaininkų k., Kairių k., Skiedrynės k., Viburių k., Nauradų k., Meldiškių vs., Niaukonių k., Vanaginės k., Žardelio k.  

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UPYTĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Upytės seniūnaitija Upytės k., Vinkšnėnų k., Stultiškių k., Augustavos k.,
Marimpolio k.,Vaišvilčių II k., Memenčių k., Tarnagalos k.,Levaniškių I k., Levaniškių II k., Levaniškių III k., Varupio k., Beržytės k.
 Aurelija Petronienė
2. Ėriškių seniūnaitija Ėriškių k., Gėlainių k., Ėriškėlių k., Kupetinės k. Birutė Bronislava Grabauskienė
3. Vaišvilčių I seniūnaitija Vaišvilčių I k., Ragaudžių k., Kibiškio k., Pliūrų k.  Evelina Smailienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOKLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Alančių seniūnaitija Alančių k., Laukiškių k., Paištakių k., Skatikų k.  Rasa Zupkienė
2. Genėtinių seniūnaitija Genėtinių k., Kazimieravos k., Bedrių vs., Retynės vs., Stetiškių vs., Ustronės k., Alantos vs.  Rimantas Petrulis
3. Mikėnų seniūnaitija Mikėnų k., Atgailos k., Girelės vs., Šambališkių k., Laukagalių k., Meškių k., Miliešiškių k., Paaptekio k., Paežerio k., Plačkelio k.,   Karalių k., Stieprų k., Veliapolio k., Kerbelių k., Veliapolio vs.  Vitalijus Mackevičius
4. Vadoklių seniūnaitija Vadoklių k., Vadoklių mstl., Anitavos k., Dementonių k., Geležių k., Jotainėlių k., Janapolio k., Karvedžių k., Klebonų k., Kutronių k.,      Stumbrių k., Moceikų k., Antanavos k., Butėnų vs., Datūniškio vs.,   Degenių vs., Čelkių k., Stebeikių k., Užbutėnio vs., Užugojų k.,  Suodžių k.  Vidas Jablonskis
5. Jotainių seniūnaitija Jotainių k., Griniūnų k., Vakagalių k., Janonių k., Grigalių k.,     Mikališkio k., Naujasodės k., Vainorių k., Žvalgaičių k.  Angelė Meilūnienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VELŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė
1. Dembavos seniūnaitija Dembavos k., Pajuosčio k., Oželių k. Audrius Vizbaras
2. Staniūnų seniūnaitija Staniūnų k., Vyčių k., Daumėnų k. Kęstutis Brazdžiūnas
3. Velžio seniūnaitija Velžio k., Kirkūnų k., Keravos k. Birutė Oniūnienė
4. Velželio seniūnaitija Velželio k., Karužiškių k. Vytautas Pivoriūnas
5. Liūdynės seniūnaitija Liūdynės k., Pakalnių k., Tautkūnų k. Neišrinktas
6. Preidžių seniūnaitija Preidžių k., Pajuodžių k., Pajuodžiukų k., Palanties vs., Žieriaukų k. Jurgita Bernatonienė
7. Kabelių seniūnaitija Kabelių k., Uoksų k., Sodeliškių k., Kidiškio vs., Marijonavos vs., Nakrošių k., Padubės vs., Dubų k., Velykių k., Kuodžių k., Pakojų k., Kirdeikių k. Audrius Valinskas
8. Maženių seniūnaitija Maženių k., Kairių k., Joniškio k., Klepšių k., Kalnuotės vs., Bajoriūniškio vs.,   Uoksų vs., Pagirių k., Aleksandravos k., Raguvės k., Adomavos vs.,       Domažiškio vs., Sausgirio vs., Skaistakalnio vs., Vilkiškio vs., Navapolio vs., Bauriškio vs., Buivydiškio k., Varčių vs., Jasnagurkos vs., Varšaukos vs.,       Uliesio vs., Apynojų k., Gustiškio vs., Kvederiškių k., Butkūnų k., Beržytės vs. Alfreda Barzdienė 
9. Katinų seniūnaitija Katinų k., Pabalių k., Čyplių k.,
Kutiškių k., Midžiūnų k., Skurdenių k., Papartynės vs., Dirvonų vs., Paberžio k.
Zita Jonaitienė

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-04 16:50:30