Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Jaunimo reikalų taryba

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

      Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių. Jaunimo reikalų tarybos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių, bendruomeninių organizacijų ir jaunimo organizacijų atstovai. Ne mažiau kaip pusę Jaunimo reikalų tarybos narių turi būti jaunimo organizacijų atstovai. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoją iš Jaunimo reikalų tarybos narių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus teikimu skiria Savivaldybės taryba, tvirtindama Jaunimo reikalų tarybos sudėtį. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku paskyrus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti skiriamas jaunimo organizacijų atstovas ir atvirkščiai.

         

       Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

  1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
  2. koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
  3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
  4. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

 

         Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos funkcijos:

  1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Panevėžio rajono savivaldybės institucijoje bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
  2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
  3. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
  4. teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
  5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia siūlymus bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;
  6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

 

           Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai: